OneCare Connect

حقوق و وظایف

شما به عنوان عضو OneCare Connect ، حقوق و وظایف مشخصی دارید.

به عنوان یک عضو شما حق دارید که:

 • در مورد برنامه ها و خدمات موجود،پزشکان، ارائه دهندگان خدمات، مراکز مراقبتهای سلامتی، هزینه و پوشش داروها در برنامه OneCare Connect Cal MediConnect ( برنامه مدیکل- مدیکر) بطوری که قابل درک باشد،اطلاعاتی دریافت کنید؛
 • باید همیشه با شما محترمانه و آبرومندانه رفتارشود.
 • از هر نوع کنترل یا محدودیت به عنوان ابزار اعمال فشار، تنبیه، مزاحمت یا انتقام دور بمانید؛
 • خدمات درمانی را بدون تبعیض بر اساس نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنسیت،معلولیت جسمی یا روانی، وضعیت سلامت، ادعاهای گذشته، تاریخچه درمانی ، گرایش جنسی، اطلاعات ژنتیک، شواهد بیمه یا موقعیت جغرافیایی در حوضه خدمات خود دریافت نمایید؛
 • حریم شخصی شما حفظ شود و اطلاعات پزشکی شما محرمانه بماند؛
 • به خدمات درمانی که شامل پزشکان، متخصصین، بیمارستانها و داروها میشود به موقع دسترسی داشته باشید؛
 • مراقبتهای اورژانس مورد نیاز را در هر زمان و مکان دریافت کنید.
 • در مورد گزینه ها و خطر درمانهای موجود اطلاعاتی داشته باشید، در تصمیم گیری در مورد مراقبت درمانی خود که شامل حق مخالفت با درمان است شرکت کنید ؛ و در مورد رد پوشش درمان توضیحاتی دریافت نمایید؛
 • شکایات خود را که شامل شکایت در مورد کیفیت مراقبت، درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم اتخاذ شده توسط CalOptima Cal MediConnect ودر یافت اطلاعات در مورد روند ارائه شکایت ، نگرانی و درخواست تجدید نظر؛
 • در مورد روند درخواست مجوز خدمات، برنامه های بهبود کیفیت، لغو ثبت نام و دیگر روشهایی که ممکن است دسترسی شما به مراقبت را تحت تأثیر بگذارد اطلاعات کامل دریافت نمایید؛
 • یک ارائه‌دهنده اصلی خدمات درمانی (PCP) از فهرست ارائه دهندگان انتخاب کنید و در مورد اطلاعات اعتباری PCP خود بپرسید؛
 • درخواست نظر ثانوی؛
 • اطلاعات کامل در مورد تهیه دستورالعمل پیشاپیش دریافت کنید؛
 • به پرونده پزشکی خود دسترسی داشته باشید،از محرمانگی اطلاعات خود اطمینان داشته باشید و طبق قانون CalOptima MA.9207: ، درخواست عضو برای تصحیح پرونده: پرونده پزشکی خود را به‌روز یا تصحیح کنید؛
 • در مورد قوانین حقوق و وظایف اعضاء OneCare Connect توصیه هایی ارائه کنید؛
 • وسایل راحتی معقول برایتان فراهم شود ؛
 • در صورت درخواست حق خود پیامد منقی نداشته باشید؛
 • برای خدمات تحت پوشش ارائه شده صورتحساب دریافت نکنید:
 • اطلاعات کاملی در مورد حقوق خود دریافت کنید، و
 • هر زمان که مایل هستید برنامه را ترک کنید.

همه اعضاء موظف هستند که:

 • آشنایی کامل با خدمات تحت پوشش OneCare Connect و قوانینی که باید برای دریافت این خدمات رعایت شود؛
 • اگرعضو دارای بیمه درمانی یا پوشش دارویی دیگری به علاوه برنامه OneCare Connect است باید به برنامه OneCare Connect اطلاع دهد؛
 • به ارائه دهندگان خدمات درمانی خود در مورد عضویت در OneCare Connect اطلاع دهد؛
 • درباره مشکل جسمی خود و آنچه وی را سالم نگه می‌دارد اطلاعاتی کسب کند؛
 • شرکت فعال در برنامه های خدمات درمانی که وی را سالم نگاه میدارد، بطور مثال رعایت برنامه درمان و دستورالعملهایی که عضو و پزشک در مورد آن توافق کرده اند؛
 • در مورد مشکلات جسمی خود و داروهایی که استفاده میکنند به پزشک خود اطلاع دهند؛
 • گرفتن و رعایت نوبت پزشکی و آگاه کردن مطب PCP از لغو شدن نوبت؛
 • دانستن، فهمیدن و رعایت محتویات کتابچه راهنمای اعضا OneCare Connect/ شواهد پوشش (EOC) که به اعضاء ارائه میشود؛
 • مراقبت رعایت ادب در برخورد با بیماران دیگر به منظور کمک به تسهیل خدمات در مطب پزشک، بیمارستان و دیگر مراکز؛
 • در صورت تغییر محل سکونت دائم به OneCare Connect اطلاع دهند؛ و
 • اگر پرسش یا نگرانی یا احتیاج به کمک دارند با بخش خدمات مشتریان تماس بگیرند.
تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711 TTY

ملاقات با ما
 • لطفاً در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخ دفتر ما مراجعه نمایید.
  احتیاجی به وقت قبلی نیست.
  دفتر ما در بعضی تعطیلات بسته است.
  آدرس ، نقشه

 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.