اعضاء

به CalOptima خوش آمدید

ما بیمه درمانی را از طریق 3 برنامه اصلی ارائه می‌کنیم

بهتر. با هم.

” بهتر. با هم“ شعار ما و فلسفه ماست. ما بر این باوریم که به کمک هم می‌توانیم شرایط را برای اعضای خود و جامعه بهتر کنیم. ماموریت ما فراهم کردن امکان دسترسی اعضای به خدمات درمانی باکیفیت به روش کم-هزینه و هدفمند است.

مدیکل (Medi-Cal ) (برنامه Medicaid کالیفرنیا) ویژه خانواده‌های کم‌درآمد دارای کودک، سالمند، فرد معلول، کودک تحت سرپرستی، زن باردار و افراد کم‌درآمد دچار بیماری‌های خاص.

OneCare (HMO SNP) ( Medicare Advantage Special Needs Plan) ویژه سالخوردگان کم‌درآمد و افراد دچار معلولیت که همزمان واجد شرایط مدیکر و مدیکل هستند. مزایا در قالب یک برنامه درمانیواحد پوشش داده می‌شود و دسترسی به خدمات درمانی را آسان‌تر می‌کند.

برنامه مراقبت جامع ویژه سالخوردگان
(Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE)
برنامه جامعه-محور مدیکر و مدیکل که خدمات درمانی هماهنگ و یکپارچه را به سالخوردگان بیمار ارائه می‌کند تا امکان تداوم زندگی مستقل در جامعه برای آنها فراهم شود. PACE همه خدمات مراقبت ویژه و بلند-مدت تحت پوشش مدیکر و مدیکل را ارئه می‌کند.

در مورد ما
چگونه......
  • تماس با CalOptima
    شما میتوانید با ما از طریق تلفن تماس بگیرید یا شخصا به ما مراجعه نمایید.

  • استفاده از پورتال اعضاء
    اطلاعات در مورد کارهایی که در پورتال اعضاء میتوانید انجام دهید ، مانند تغییر آدرس و انتخاب پزشک.
مشاغل
آخرین خبرها