Health and Wellness

واکسن COVID-19

از خود و نزدیکانتان محافظت کنید.

برای محافظت از بدن خود در برابر ویروسی که باعث COVID-19 می شود، واکسن بزنید.

برای دریافت واکسن:

  • از ww.myturn.ca.gov  دیدن کنید یا با شماره 1-833-422-4255 تماس بگیرید تا یک وقت ملاقات رزرو کنید یا یک مرکز واکسیناسیون بدون نوبت در نزدیکی خود پیدا کنید.
  • به صورت انلاین از طریق www.othena.com وقت بگیرید.
  • با داروخانه محل خود برای وقت واکسن تماس بگیرید.
  • اگر عضو CalOptima Health هستید، می‌توانید با شبکه بهداشتی یا ارائه‌دهنده مراقبت اولیه خود نیز تماس بگیرید.
  • اگر عضو CalOptima Health هستید، می‌توانید با شبکه بهداشتی یا ارائه‌دهنده مراقبت اولیه خود نیز تماس بگیرید.

نحوه تماس با CalOptima Health

با خدمات مشتری CalOptima Health به صورت رایگان با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید. ما کارمندانی داریم که به زبان شما صحبت میکنند.

  • Medi-Cal: 1-888-587-8088 (TTY 711)
  • OneCare (HMO D-SNP): 1-877-412-2734 (TTY 711 )
  • برنامه مراقبت فراگیر برای سالمندان: 1-844-999-7223 (TTY 1-714-468-1063)
About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.