OneCare Connect

برنامه داروسازی

مزایای دارویی و داروخانه شما

پوشش بخش D مدیکر یک برنامه ملی است که به شما در پرداخت هزینه داروهای نسخه دار کمک میکند. فهرست دارویی لیست داروهای تحت پوشش OneCare Connect است. تحت برنامه OneCare Connect، مزایای دارویی شما همراه با سهم هزینه کمی پوشش داده میشود. پس از پرداخت سهم هزینه توسط شما، ما هزینه داروهای موجود در فهرست را پرداخت میکنیم، اگر که:

 • دارو الزام پزشکی داشته باشد
 • دارو را از داروخانه موجود در شبکه دریافت کنید
 • قوانین دیگر برنامه را دنبال کنید

قبل از استفاده از برخی داروها به مجوز احتیاج است. این مجوز را " مجوز پیشین" مینامند.در برخی مواقع قبل از پوشش دارو توسط ما ،شما باید اول از داروی دیگری برای درمان بیماری خود استفاده کنید، به این عمل " درمان مرحله ای " گفته میشود.

فهرست داروهای تحت پوشش 2022 OneCare Connect (فهرست داروها) این لیست شامل معیارهای مجوز پیشین میشود. این لیست شامل ضوابط درمان مرحله ای میشود.

اطلاعات دارویی مهم دیگر

استثنا و انتقال داروهای نسخه دار

ممکن است اعضاء جدید داروهایی استفاده کنند که در فهرست دارویی ما نباشد یا شامل برخی محدودیتها شود. شما باید با ارائه دهنده مراقبتهای اولیه خود در مورد امکان تغییر دارو به داروی مناسبی که ما بتوانیم پوشش دهیم مشورت کنید یا از ما درخواست استثنا کنید. اگر PCP اعضاء فعلی دارویی را که تحت پوشش نیست تجویز کند، شما میتوانید برای دارو درخواست استثنا دهید.

Document with arrow pointing down icon

قوانین انتقال داروهای نسخه دار مدیکل  این روند انتقال برای اعضاء CalOptima است. این قوانین به شما میگویند که چگونه میتوانید ذخیره کوتاه مدت داروهای بخش D که در فهرست دارویی نیستند را در زمان انتقال به برنامه دریافت کنید. همچنین فهرست داروهایی که احتیاج به مجوز پیشین دارند و یا دارای محدودیت مدیریت بهره وری هستند را در این محل مشاهده میکنید.

Document with arrow pointing down icon

در خواست تعیین پوشش داروهای نسخه دار  از این فرم برای درخواست مجوز قبلی و یا استثنا استفاده کنید.

Document with arrow pointing down icon

درخواست تعیین مجدد رد درخواست داروهای نسخه ای   از این فرم برای درخواست تعیین مجدد ( تجدید نظر) استفاده نمایید

Document with arrow pointing down icon

درخواست پرداخت هزینه داروهای نسخه دار  اگر برای داروهای خود ، شخصاً پرداخت نموده اید از این فرم برای پرداخت هزینه استفاده کنید.

مدیریت دارو درمانی این برنامه ابزار لازم برای حداکثر استفاده از داروها یتان رابه شما ارائه میکند . این امر به سالم ماندن شما کمک میکند.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711 TTY

ملاقات با ما
 • لطفاً در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخ دفتر ما مراجعه نمایید.
  احتیاجی به وقت قبلی نیست.
  دفتر ما در بعضی تعطیلات بسته است.
  آدرس ، نقشه

 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.