OneCare Connect

اطلاعات

به OneCare Connect خوش آمدید

OneCare Connect به OneCare انتقال میابد.


OneCare Connect به OneCare تغییر کرد.
در تاریخ January 1, 2023 ، برنامه OneCare Connect به OneCare (HMO D-SNP) ، که یک برنامه Medicare Medi-Cal است، تغییر پیدا کرد. اگر شما عضوی از برنامه هستید، هنوز هم می توانید اطلاعات اعضا، از جمله اطلاعات زیر را به صورت آنلاین پیدا کنید:


 • اسناد مربوط به عضو مانند طرح بیمه و برنامه داروخانه
 • اطلاعات حقوق اعضا مانند شکایات، تجدید نظر و جلسات دادرسی عادلانه ایالتی


اطلاعات مربوط به OneCare Connect به صورت انلاین تا تاریخ December 31, 2024 در دسترس خواهند بود.


با بخش خدمات مشتریان OneCare Connect با شماره رایگان 1-877-412-2734 TTY 711 در 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته> تماس بگیرید. ما کارمندانی داریم که به زبان شما صحبت میکنند.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711 TTY

ملاقات با ما
 • لطفاً در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخ دفتر ما مراجعه نمایید.
  احتیاجی به وقت قبلی نیست.
  دفتر ما در بعضی تعطیلات بسته است.
  آدرس ، نقشه

 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.