OneCare Connect

شما میتوانید تقلب و سوء استفاده را گزارش دهید

تلفن اصول اخلاق و تطبیق 1-877-837-4417

با ما تماس بگیرید

در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا سوء مصرف، ما به شدت شما را تشویق میکنیم که با اخلاق و تطبیق به شماره 1-877-837-4417 تماس بگیرید. همچنین میتوانید فرم معرفی مشکوک به تقلب یا سوء استفاده CalOptima را استفاده نمایید.

در زمان گزارش فعالیتهای فریبکارانه لازم نیست نام خود را به ما بگویید.

 

Document with arrow pointing down icon

دانلود فرم معرفی مشکوک به تقلب یا سوء استفاده   این سند محرمانه شامل دستورالعمل چگونگی تکمیل فرم و آدرس محل ارسال میباشد.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  1-800-735-2929TDD/TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-800-960-9070
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • لطفاً در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخ دفتر ما مراجعه نمایید.
  احتیاجی به وقت قبلی نیست.
  دفتر ما در بعضی تعطیلات بسته است.
  آدرس ، نقشه

 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_20WEB001_2020_A Accepted 9/29/19

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.