OneCare Connect

شما میتوانید تقلب و سوء استفاده را گزارش دهید

تلفن اصول اخلاق و تطبیق 1-855-507-1805 (TTY 711)

با ما تماس بگیرید

اگر شاهد فعالیتهای متقلبانه ، اسراف یا عدم رعایت قانون هستید، ما شدیداً شما را تشویق می کنیم که با خط تلفنی تطابق با قوانین و اخلاق به شماره 1-855-507-1805 (TTY 711)تماس بگیرید. همچنین میتوانید این فعالیتها را با استفاده ازاز فرم انطباق و FWA گزارش دهید.

در زمان گزارش فعالیتهای فریبکارانه لازم نیست نام خود را به ما بگویید.

 

Document with arrow pointing down icon

فرم آنلاین تطابق قوانین و گزارش تقلب، اتلاف و سوء استفاده را تکمیل نمایید  این فرم محرمانه دارای دستورالعمل چگونگی تکمیل و محل ارسال است.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711 TTY

ملاقات با ما
 • لطفاً در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخ دفتر ما مراجعه نمایید.
  احتیاجی به وقت قبلی نیست.
  دفتر ما در بعضی تعطیلات بسته است.
  آدرس ، نقشه

 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.