Press Release

Chương Trình Thí Điểm Để Nhanh Chóng Chích Ngừa Cho Những Người Cao Niên Dễ Bị Tổn Thương

Chương Trình Thí Điểm Chích Ngừa COVID-19 Công Bằng được hội đồng chấp thuận để tiếp cận gần 20,000 thành viên

ORANGE, Calif. (Ngày 5 tháng 2 năm 2021)

Các thành viên cao niên của CalOptima từ 65 tuổi trở lên có thể được chích ngừa COVID-19 trong vòng vài tuần tới thông qua Chương Trình Thí Điểm Chích Ngừa COVID-19 Công Bằng, một nỗ lực chung của CalOptima và Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe của Quận Cam.

Chương Trình Thí Điểm Chích Ngừa COVID-19 Công Bằng, được thiết kế để cải thiện việc tiếp cận trực tiếp các loại thuốc chích ngừa cho các thành viên của CalOptima đang sống trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Chương trình này được Giám sát viên Andrew Do và Giám sát viên Doug Chaffee lần đầu tiên giới thiệu và được Ban Giám sát của Quận Cam nhất trí thông qua vào ngày 26 tháng 1 năm 2021.

Hôm qua, Hội đồng Quản trị của CalOptima đã chấp thuận việc nhận phân bổ trực tiếp các loại vắc-xin ngừa COVID-19 từ Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe (Health Care Agency, HCA) của Quận Cam thay cho các nhóm y tế đã ký hợp đồng. Đây là những cơ quan sẽ thực hiện việc chích ngừa cho các thành viên dễ bị tổn thương của CalOptima, những người từ 65 tuổi trở lên.

Giám sát viên Andrew Do, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CalOptima và Chủ tịch Ban Giám sát của Quận Cam cho biết “Chương Trình Thí Điểm Chích Ngừa COVID-19 Công Bằng ưu tiên các thành viên dễ bị tổn thương nhất của CalOptima, hầu hết những thành viên này đều không thể truy cập mạng internet, để trực tiếp nhận thuốc chích ngừa của họ. Hiện tại, chúng tôi tập trung vào việc chích ngừa cho các thành viên cao niên của chúng tôi càng sớm càng tốt. Chương trình cuối cùng sẽ được mở rộng để đáp ứng quy trình chích ngừa theo bậc của Tiểu bang để bảo đảm các cộng đồng bị ảnh hưởng của đại dịch được tiếp cận trực tiếp với các loại thuốc chích ngừa.”

CalOptima và các nhóm y tế sẽ thu hút người cao niên thông qua các liên lạc viên đáng tin cậy trong cộng đồng và sẽ phát triển các thông tin có liên quan đến thuốc chích ngừa một cách phù hợp về ngôn ngữ và văn hóa.

Ông Richard Sanchez, Tổng Giám Đốc, cho biết “CalOptima được thành lập đặc biệt để phục vụ những người ít được chăm sóc, và chương trình thí điểm này phản ánh sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi. Khi hợp tác với Quận, CalOptima đã tạo ra một hệ thống công bằng để cung cấp 7,000 liều vắc-xin mỗi tuần cho các nhà cung cấp dịch vụ, những người có thể tiếp cận những thành viên cần được chích ngừa nhất. Những việc này và tất cả các loại vắc-xin sẽ mang lại hy vọng có thể ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và phục hồi sức khỏe cho cộng đồng của chúng ta.”

Cho đến nay, CalOptima đã chích ngừa cho khoảng 75% tham dự viên có sức khỏe yếu trong Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện Cho Người Cao Niên (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE) của chúng tôi. Hai sự kiện chích ngừa đã được tổ chức vào ngày 21 và 28 tháng 1 thông qua sự hợp tác giữa CalOptima, Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe, Tổ hợp Nhà thuốc Mercy và Othena, do nhu cầu cấp thiết cần bảo vệ những tham dự viên của PACE. Bác sĩ, Tiến sĩ Clayton Chau, Cán bộ Y tế của Quận Cam, Giám đốc Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe và Thành viên của Hội đồng CalOptima cho biết “Thay mặt cho các thành viên cao niên dễ bị tổn thương này, Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe đánh giá cao sự hợp tác của chúng tôi với CalOptima PACE. Việc ưu tiên cho nhóm dân số này là rất quan trọng vì họ có những bệnh trạng nghiêm trọng, mãn tính hội đủ điều kiện để được chăm sóc tại viện dưỡng lão nếu không có các dịch vụ toàn diện của PACE.”

Để hỗ trợ cho các thành viên cư trú tại các trung tâm chăm sóc dài hạn, nhân viên của CalOptima hiện đang thu thập dữ liệu từ các viện dưỡng lão về tỷ lệ chích ngừa. Tính đến ngày 26 tháng 1, với 52 trong số 70 trung tâm đã báo cáo, có hơn 2,600 thành viên CalOptima đang cư trú tại các viện dưỡng lão đã được chích ngừa, trong tổng số khoảng 3,200 thành viên.

Về CalOptima

Là một hệ thống y tế có tổ chức của quận, CalOptima cung cấp sự đài thọ dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nguồn tài trợ công cộng cho trẻ em, người lớn, người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp tại Quận Cam, California. Sứ mệnh của CalOptima là cung cấp cho thành viên sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất được cung ứng một cách ân cần và hữu hiệu về chi phí. Tổng cộng, CalOptima phục vụ hơn 800,000 thành viên với một hệ thống gồm 9,000 bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa cũng như 38 bệnh viện cấp tính và phục hồi chức năng.

 Download the full press release

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

이 웹 사이트에 있는 자료는 PDF 형식으로 제공되며 이를 보려면 무료 Adobe Reader가 필요합니다. Adobe 웹 사이트에서 무료 Adobe Reader를 다운로드 하려면 여기를 클릭하십시오.