اطلاعات در مورد کوید-19 (COVID-19) برای اعضا

اطلاعات در مورد بیماری ویروسی کرونا 2019 ، کوید-19(COVID-19)، شامل علائم، چگونگی پیشگیری و چگونگی تماس با CalOptima و دریافت مراقبتهای لازم.
بیشتر بدانید

COVID-19 Provider Information

Updates for providers on CalOptima’s response to COVID-19 and information about your interactions with our employees and members.
Learn More

COVID-19 Community Partner Information

An update on CalOptima’s response to COVID-19 and information about your interactions with our employees and members.
Learn More

در مورد ما
چگونه......
  • تماس با CalOptima
    شما میتوانید با ما از طریق تلفن تماس بگیرید یا شخصا به ما مراجعه نمایید.

  • استفاده از پورتال اعضاء
    اطلاعات در مورد کارهایی که در پورتال اعضاء میتوانید انجام دهید ، مانند تغییر آدرس و انتخاب پزشک.
مشاغل
آخرین خبرها