هدف اصلی ما در CalOptima حفظ سلامتی شما و خویشاوندان نزدیک شماست. معنی آن اینستکه اطمینان حاصل کنیم که مراقبت درمانی با کیفیت مناسب را دریافت کرده و با شما همکاری کنیم تا کمکی را که نیاز دارید دریافت کنید.

CalOptima با بیش از 0700 پزشک، تقریبا 500 داروخانه و اکثر بیمارستانها و مراکز مراقبتهای بلند مدت در منطقه اورنج کانتی همکاری میکند. در هر زمانی که شما معاینه پزشکی سالانه نیاز دارید، مورد اضطراری زندگی شما را به خطر انداخته و یا مشکل عمده بهداشتی دارید ارائه دهندگان ما برای ارائه خدمات به شماحضور دارند.

برای ما "بهتر. باهم." بیشتر از ارائه کنندگان مراقبت درمانی ایده آل معنی دارد. به معنای آگاهی از امکاناتی نیز هست که در صورت لزوم می توانید به آنها مراجعه کنید. پرسنل خدمات مشتریان CalOptima کارآموزی دیده اند تا به شما کمک کنند از مزایایتان و نحوه دریافت مراقبتی که نیاز دارید آگاه شوید. گروه ما در اورنج کانتی مستقر است و به زبان های انگلیسی، اسپانیائی، ویتنامی و فارسی تکلم می کنند. در صورتیکه زبان شما توسط گروه ما تکلم نشود، ما خدمات مترجم شفاهی را نیز در اختیار شما قرار می دهیم.

پیوندها و اخبار سریع

سئوالات

اگر در مورد مراقبت درمانی خود سوالی دارید یا به کمک نیاز دارید، لطفاً با بخش خدمات مشتریان ما به این شماره تماس بگیرید


1-714-246-8500
1-888-587-8088 (شماره رایگان)

24 ساعته، 7 روز هفته

اعضائی که مشکلات شنوائی یا گویائی دارند می توانند به این شماره با خطTDD/TTY ما تماس بگیرند
1-800-735-2929

ما همچنین خدمات مترجم بدون هیچ هزینه ای به اعضای مان ارائه می کنیم.

  

Report Non-Compliance, Fraud, Waste and Abuse

You Can Report Non-Compliance, Fraud, Waste and Abuse. If you see any activity that you think is wrong, we strongly encourage you to call our Compliance and Ethics Hotline at 1-877-837-4417 or report the activity using the Suspected Fraud or Abuse Referral Form. You do not have to give your name to report fraud activity.
Language
Text Size