Press Release

Hỗ Trợ Tài Chính Từ CalOptima Để Đối Phó Với Đại Dịch Đang Diễn Ra

Các chương trình sẽ tăng cường tài trợ cho các nhóm y tế, khuyến khích việc chích ngừa cho các thành viên và mở rộng chương trình hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm tại các viện dưỡng lão

ORANGE, Calif. (Ngày 8 tháng 1 năm 2021)

Hội đồng Quản trị của CalOptima đã chấp thuận $45.6 triệu tiền tài trợ và các chương trình để đối phó với đại dịch đang diễn ra và bắt đầu các nỗ lực chích ngừa. Sự hỗ trợ tăng cường này sẽ hướng đến các nhóm y tế, nhà cung cấp dịch vụ và viện dưỡng lão, đồng thời cung cấp những tặng thưởng cho các thành viên chích ngừa COVID-19 khi thuốc chích ngừa được cung cấp cho họ. Việc phân phối thuốc chích ngừa sẽ tuân theo cách tiếp cận theo từng giai đoạn đã được liên bang chấp thuận, ưu tiên các nhóm có nguy cơ cao trước, và tiếp đến là công chúng vào cuối năm.

Các hoạt động bao gồm:

  • Tăng giá biểu ứng trước (capitation rate) của Medi-Cal cho các nhóm y tế có hợp đồng lên 5% cho khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, tổng chi phí khoảng $9 triệu. Mười một nhóm y tế đại diện cho hàng ngàn các bác sĩ có hợp đồng sẽ nhận được khoản hỗ trợ tăng cường này, được tạo ra để giải quyết các chi phí tăng cao có liên quan đến COVID-19.
  • Bắt đầu Chương trình Khuyến khích Chích ngừa để tặng hai thẻ quà tặng không phải bằng tiền mặt trị giá $25 cho các thành viên Medi-Cal của CalOptima sau khi nhận cả hai liều thuốc chích ngừa COVID-19 được yêu cầu, tùy thuộc vào quy định được tiểu bang phê duyệt. CalOptima lên kế hoạch cho một chương trình tiếp cận thành viên gồm nhiều phương cách để đẩy mạnh việc chích ngừa và sẽ làm việc với Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe (Health Care Agency, HCA) của Quận Cam để điều hành chương trình tặng thưởng, đã được chấp thuận lên đến $35 triệu.
  • Lập Chiến lược Phối hợp Chích ngừa và Khuyến khích Thành viên để đẩy mạnh việc chích ngừa cho các thành viên đang trong tình trạng vô gia cư. Các thành viên Medi-Cal là người vô gia cư và từ 14 tuổi trở lên sẽ hội đủ điều kiện để nhận hai thẻ quà tặng không phải bằng tiền mặt trị giá $25 sau khi nhận cả hai liều thuốc chích ngừa COVID-19 được yêu cầu, tùy thuộc vào quy định được tiểu bang phê duyệt. CalOptima sẽ điều phối với các trung tâm y tế cộng đồng, điều hành viên của các nhà tạm trú và những người khác để tiếp cận các thành viên vô gia cư và đẩy mạnh việc chích ngừa trong chương trình trị giá $400,000.
  • Mở rộng và kéo dài thời hạn của Chương trình Phòng ngừa Lây nhiễm COVID-19 tại Viện dưỡng lão ở Quận Cam, tổng trị giá $1.2 triệu. Hợp tác với các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của UC Irvine, chương trình sẽ hỗ trợ các buổi hội thảo hướng dẫn khẩn cấp trên mạng để tăng số lượng chích ngừa của các nhân viên tại viện dưỡng lão và mở rộng chương trình hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bắt đầu từ tháng 5 năm 2020.

Giám Sát Viên Andrew Do, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CalOptima và Quyền Chủ tịch Ban Giám sát của Quận Cam cho biết, “Việc đạt tỷ lệ chích ngừa COVID-19 cao trên toàn Quận Cam, đặc biệt là ở những nhóm sắc tộc khó tiếp cận nhất, sẽ là yếu tố quan trọng để đạt khả năng miễn dịch cho nhóm dân cư rộng lớn hơn. Những việc làm của CalOptima thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc khuyến khích các nhóm cư dân dễ bị tổn thương đi chích ngừa và hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ, những người đã cho thấy sự cống hiến lớn lao cho các cộng đồng của chúng ta.”

CalOptima có khoảng 4,100 thành viên sống tại hơn 60 trung tâm chăm sóc dài hạn có hợp đồng trên toàn Quận Cam. Cư dân và nhân viên tại viện dưỡng lão nằm trong nhóm có nguy cơ cao được chích ngừa trước, tuy nhiên nhu cầu kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sở vẫn còn đó. Bác sĩ Emily Fonda, Tổng Giám Đốc Y Khoa Tạm Thời của CalOptima, cho biết, “Chương trình UCI/CalOptima tăng cường các nỗ lực hướng dẫn và đào tạo phòng ngừa lây nhiễm cho nhân viên của viện dưỡng lão để làm chậm sự lây lan của COVID-19, tăng cường tính an toàn và hiệu quả của việc chích ngừa, và bắt đầu làm giảm tỷ lệ ca bệnh và tử vong cao khủng khiếp.”

Trong khi chương trình viện dưỡng lão tiếp cận nhóm thành viên CalOptima cần được chú ý, các chương trình tặng thưởng thẻ quà tặng được thiết kế để trực tiếp khuyến khích số lượng lớn thành viên đi chích ngừa. Ông Richard Sanchez, Tổng Giám Đốc CalOptima, cho biết, “Là chương trình chăm sóc sức khỏe cho một trong bốn cư dân tại Quận Cam, CalOptima có trách nhiệm khuyến khích các thành viên hành động để chống lại đại dịch và đưa cộng đồng của chúng ta tiến tới miễn dịch cộng đồng.” Nguồn ngân quỹ của CalOptima sẽ hỗ trợ lên đến 700,000 thành viên Medi-Cal tham gia vào chương trình tặng thưởng.

Về CalOptima

Là một hệ thống y tế có tổ chức của quận, CalOptima cung cấp sự đài thọ dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nguồn tài trợ công cộng cho trẻ em, người lớn, người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp tại Quận Cam, California. Sứ mệnh của CalOptima là cung cấp cho thành viên sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất được cung ứng một cách ân cần và hữu hiệu về chi phí. Tổng cộng, CalOptima phục vụ hơn 800,000 thành viên với một hệ thống gồm 9,000 bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa cũng như 38 bệnh viện cấp tính và phục hồi chức năng.

 Download the full press release

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

تتوفر هذه المواد على الموقع الإلكتروني في صيغة PDF قد يتطلب برنامج Adobe Reader المجاني للعرض. لتحميل برنامج Adobe Reader مجانا من موقع Adobe على الويب، انقر هنا.