About CalOptima

Press Release

CalOptima Kỷ Niệm 25 Năm Tại Quận Cam

ORANGE, Calif. (Ngày 1 tháng 10 năm 2020)

Cách đây hai mươi lăm năm, khi CalOptima đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 10 năm 1995, không ai có thể hình dung vai trò quan trọng của CalOptima trong hệ thống y tế của Quận Cam. Ngày hôm nay, hơn 20% cư dân của quận tin cậy ở CalOptima cho bảo hiểm y tế của mình. COVID-19 và sự suy thoái kinh tế do đại dịch đã khiến sức khỏe của những cư dân dễ bị tổn thương, có thu nhập thấp của Quận Cam gặp nhiều rủi ro hơn. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, gần 3,100 thành viên của CalOptima được báo cáo là dương tính với COVID-19. Tình trạng trước đây và bây giờ càng cho thấy tầm quan trọng của việc được đài thọ cho các dịch vụ chăm sóc y tế có phẩm chất.

Trong tháng này, CalOptima nhìn nhận vai trò căn bản của chúng tôi là đem đến một giải pháp mang tính địa phương để cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ của Medi-Cal và sự phát triển của chúng tôi từ 180,000 lên gần 768,000 thành viên trong 25 năm qua. Là chương trình y tế công cộng của Quận Cam, CalOptima luôn hợp tác với các hệ thống y tế tư nhân, kết nối các thành viên với hàng ngàn bác sĩ trên toàn quận trong một hệ thống chăm sóc y tế công-tư độc đáo.

Giám sát viên Andrew Do, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CalOptima và Phó Chủ tịch Ban Giám sát của Quận Cam cho biết, “Là một chương trình y tế được điều hành tại địa phương do Ban Giám sát của Quận Cam tạo ra đã cho phép CalOptima linh động và nhanh chóng hành động để đáp ứng các nhu cầu sức khỏe phát sinh trong quận. Để đối phó với đại dịch, CalOptima đã thực hiện nhiều thay đổi để giúp các thành viên dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hơn, như là việc chuyển sang cung cấp dịch vụ từ xa, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ trong việc bắt đầu cung cấp telehealth (dịch vụ y tế thông qua hệ thống viễn thông) và đầu tư vào một chương trình đổi mới để kiểm soát việc nhiễm COVID-19 cho các viện dưỡng lão.”

Thật vậy, lịch sử của CalOptima cho thấy khả năng thích ứng với những nhu cầu phát triển. Từ năm 2005, cơ quan đã thêm vào ba chương trình y tế phục vụ cho người cao niên bằng việc điều phối các phúc lợi Medicare và Medi-Cal và cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc toàn diện hơn. Ngoài ra, CalOptima đã mở rộng các nguồn trợ giúp về ngôn ngữ để phục vụ cho một Quận Cam ngày càng đa dạng, tăng từ ba lên bảy ngôn ngữ chính.

Ông Richard Sanchez, Tổng Giám Đốc Tạm Quyền nói, “Thay đổi diễn ra liên tục, và cùng với các nhân viên, các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức trong cộng đồng của chúng tôi, CalOptima mong muốn được tiếp tục xây dựng di sản của chúng tôi. Kế hoạch chiến lược hiện tại của chúng tôi hướng tới một tương lai với nhiều đổi mới hơn, quan hệ đối tác chặt chẽ hơn và giá trị gia tăng trong lúc chúng tôi duy trì sứ mệnh của mình là tập trung vào các thành viên.”

Về CalOptima

Là một hệ thống y tế có tổ chức của quận, CalOptima cung cấp sự đài thọ dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nguồn tài trợ công cộng cho trẻ em, người lớn, người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp tại Quận Cam, California. Sứ mệnh của CalOptima là cung cấp cho thành viên sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất được cung ứng một cách ân cần và hữu hiệu về chi phí. Tổng cộng, CalOptima phục vụ gần 768,000 thành viên với một hệ thống gồm 9,000 bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa cũng như 41 bệnh viện cấp tính và phục hồi chức năng.

 Download the full press release

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

تتوفر هذه المواد على الموقع الإلكتروني في صيغة PDF قد يتطلب برنامج Adobe Reader المجاني للعرض. لتحميل برنامج Adobe Reader مجانا من موقع Adobe على الويب، انقر هنا.