Medi-Cal

برنامه ریزی آشناسازی اعضاء جدید

عضو جدید مدیکل هستید؟ از شما دعوت میشود!

در برنامه آشناسازی اعضاء جدید شما در مورد مسائل زیر اطلاعاتی کسب میکنید:

  • مزایای شما
  • حقوق و مسئولیتهای شما
  • چگونه خدمات درمانی و دارویی دریافت کنید
  • چگونه از منابع موجود در اجتماع استفاده نمایید

خوردنیهای سبک و نوشیدنی موجود است و فرصت بردن جایزه دارید!

اگر میخواهید ثبت نام کنید، یا پرسشی دارید یا میخواهید درخواست مترجم نمایید، لطفاً با بخش خدمات مشتریان CalOptima از طریق شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات