Medi-Cal

روش ثبت نام

چگونه متوجه شوید که آیا واجد شرایط Medi-Cal هستید یا خیر.

Medi-Cal — با نام دیگر Medicaid — از برنامه‌های بیمه درمانی عمومی است که ایالت آن را ویژه افراد کم‌درآمد طراحی کرده است. این برنامه کودکان، بزرگسالان، سالخوردگان، افراد دچار معلولیت، کودکان تحت سرپرستی، زنان باردار و افراد دچار بیماری‌های خاص را پوشش می‌دهد. ثبت نام در Medi-Cal در هر زمان از سال امکان‌پذیر است.

ارائه درخواست آنلاین

Covered California از سازمانهای همکار اداره خدمات درمانی کالیفرنیا است. درخواست‌نامه ثبت نام Medi-Cal و Covered California یکسان است. برای ارائه درخواست آنلاین به www.coveredca.com مراجعه کنید.

  • برای ارائه درخواست ثبت نام در چندین برنامه کمک‌رسانی، بر روی www.mybenefitscalwin.org (برای Medi-Cal، CalWorks و CalFresh) کلیک کنید.
  • برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به درخواست پوشش درمانی، در اینجا کلیک کنید.

ارائه درخواست پستی

با یک درخواست‌نامه ساده که به زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها در دسترس است، می‌توانید خواستار ثبت نام درمدیکل (Medi-Cal) شوید.

ارائه درخواست حضوری

اداره خدمات اجتماعی اورنج کانتی به شما می‌گوید که آیا واجد شرایط مدیکل (Medi-Cal)هستید یا خیر. برای مشاهده فهرست دفترها، در اینجا کلیک کنید.

ارائه درخواست تلفنی

با اداره خدمات اجتماعی اورنج کانتی از طریق شماره 1-800-281-9799 تماس بگیرید. از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر در روزهای دوشنبه تا جمعه می‌توانید با این شماره تماس بگیرید.

از مراکز اجتماعی زیر نیز می‌توانید راهنمایی رایگان در زمینه ثبت نام دریافت کنید:

مراکز بهداشت عمومی ائتلاف اورنج کانتی
www.coccc.org
1-714-352-5590

پیش قدم بهداشت عمومی اورنج کانتی
www.chioc.org
1-855-927-8333

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات