Health and Wellness

واکسیناسیون را فراموش نکنید

دریافت واکسنها بطور رایگان

سرخک؟

سرخک – بیماری خطرناکی که در سال 2000 در آمریکا از بین برده شده بود – بازگشته! این یک ویروس خطرناک، بسیار واگیردار است که ممکن است با تب، گلودرد،سرفه، آبریزش بینی و سرخی چشمها شروع شود. این بیماری به آسانی از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود. سرخک میتواند باعث کوری، اسهال شدید، عفونت گوش، ذات الریه، تورم مغز و مرگ شود. متاسفانه، به علت کم شدن میزان واکسیناسیون سرخک تعداد افراد مبتلا به سرخک افزایش یافته. از 1 ژانویه تا May 31 ، 2019 فقط 839 مورد سرخک در آمریکا گزارش شده است. واکسنها شما و فرزندتان را در مقابل سرخک مصون میکنند. CalOptima هزینه دریافت این واکسن را پرداخت میکند تا شما آن را به رایگان دریافت نمایید. ازبه روز بودن سابقه واکسنهای خانواده تان اطمینان حاصل نمایید.

معاینه سلامتی

قبل از شروع یا بازگشت به مدرسه یک معاینه سلامتی با پزشک فرزندتان برنامه ریزی نمایید. کودکانی که به مدرسه میروند باید ثابت کنند همه واکسنهای خود را دریافت نموده اند. فرزند شما میتواند طی معاینه سلامتی همه واکسنها را دریافت کند. تحقیقات متعددی اثبات نموده اند که واکسنها بیخطرهستند و از بروز بیماریها پیشگیری میکنند. دریافت بیش از یک واکسن به طورهمزمان برای فرزندتان بیخطر است. اگر فرزند شما یکی از واکسنها را دریافت نکرده به پزشک مراجعه نموده و واکسنها را کامل کنید. لزومی به دریافت دوباره همه واکسنها نیست.

قوانین کالیفرنیا دریافت واکسنهای زیربرای کودکان را لازم میداند:

قبل از شروع کودکستان

واکسنها تعداد
فلج اطفال (Polio) 4 doses
دیفتری، کزاز، سیاه سرفه (DTaP) 5 doses
سرخک، اوریون، سرخچه (MMR) 2 doses
هپاتیت (Hep B) B 3 doses
آبله مرغان (Varicella) 2 doses

قبل از شروع کلاس هفتم

واکسنها تعداد
کزاز، دیفتری،سیاه سرفه (Tdap) 1 dose
آبله مرغان (Varicella) 2 doses

با پزشک خود در مورد به روز بودن واکسنهای فرزندتان صحبت کنید.

مراجع: مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها ، https://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html

اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا، http://eziz.org/assets/docs/IMM-231.pdf

در مورد ما
چگونه......
  • تماس با CalOptima
    شما میتوانید با ما از طریق تلفن تماس بگیرید یا شخصا به ما مراجعه نمایید.

  • استفاده از پورتال اعضاء
    اطلاعات در مورد کارهایی که در پورتال اعضاء میتوانید انجام دهید ، مانند تغییر آدرس و انتخاب پزشک.
مشاغل
آخرین خبرها