OneCare (HMO D-SNP)

Chương Trình Nhà Thuốc

Nhà thuốc và phúc lợi thuốc của quý vị

Sự đài thọ Medicare Phần D là một chương trình liên bang giúp trả tiền cho các loại thuốc theo toa. Danh sách thuốc là một danh sách các thuốc được OneCare (HMO D-SNP) đài thọ. Qua OneCare, phúc lợi nhà thuốc của quý vị được đài thọ với một khoản tiền phụ phí nhỏ. Sau khi quý vị trả tiền phụ phí, chúng tôi sẽ trả tiền cho các loại thuốc được liệt kê trong danh sách thuốc của chúng tôi nếu:

 • Thuốc đó cần thiết về mặt y tế
 • Thuốc theo toa được lấy tại một nhà thuốc trong hệ thống
 • Làm theo các quy định khác của chương trình

Một số thuốc yêu cầu sự chấp thuận trước khi quý vị có thể nhận được chúng. Việc này được gọi là “sự cho phép trước.” Trong một số trường hợp, trước tiên quý vị phải thử một số loại thuốc nhất định để chữa trị tình trạng bệnh của quý vị trước khi chúng tôi đài thọ loại thuốc khác cho tình trạng đó. Việc này được gọi là “trị liệu từng bước.”

Danh sách thuốc được đài thọ của OneCare năm 2024 (danh sách thuốc) Danh sách này bao gồm các tiêu chuẩn của sự cho phép trước. Danh sách cũng có các tiêu chuẩn cho việc trị liệu từng bước.

Arrow Pointing Right Icon

Các Phúc Lợi Không Cần Toa (OTC) Tìm hiểu về cách đặt mua các sản phẩm không cần toa trên trang mạng, qua điện thoại hoặc qua đường bưu điện.

Công cụ về Phúc lợi Nhà thuốc Để nhanh chóng biết thông tin về danh sách thuốc và phúc lợi của các loại thuốc được đài thọ, xin đăng nhập vào Trang Mạng Thông Tin của MedImpact Rx. Công cụ này sẽ giúp quý vị đưa ra chọn lựa đúng đắn về thuốc và so sánh giá cả của các loại thuốc.

Mortal Pestle Icon

Tìm Một Nhà Thuốc Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm một nhà thuốc trong hệ thống gần nơi quý vị ở.

Thông Tin Quan Trọng Khác Về Nhà Thuốc

Các sự chuyển tiếp và ngoại lệ của thuốc theo toa

Các thành viên mới có thể lấy các loại thuốc không có trong danh sách thuốc của chúng tôi hoặc thuốc có một số giới hạn nhất định. Quý vị nên thảo luận với bác sĩ gia đình (PCP) của quý vị để quyết định xem nếu quý vị có thể đổi sang một loại thuốc phù hợp với sự đài thọ của chúng tôi hoặc yêu cầu một sự ngoại lệ. Các thành viên hiện tại có thể yêu cầu một ngoại lệ nếu bác sĩ gia đình của quý vị kê toa một loại thuốc không được đài thọ.

Document with arrow pointing down icon

Quy định chuyển tiếp thuốc theo toa của Medicare Download PDF Icon Đây là quy trình chuyển đổi của CalOptima Health cho các thành viên. Quy định cho quý vị biết cách để nhận một số lượng tạm thời của các thuốc phần D không có trong danh sách thuốc trong thời gian chuyển tiếp. Quy định cũng liệt kê các loại thuốc có trong danh sách thuốc mà yêu cầu sự cho phép trước hoặc các hạn chế quản lý việc sử dụng khác.

Yêu cầu xác định sự đài thọ thuốc theo toa   Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu sự cho phép trước hoặc một ngoại lệ.

Yêu cầu xác định lại quyết định từ chối thuốc theo toa của Medicare  Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu xác định lại (khiếu nại).

Yêu cầu thanh toán cho thuốc theo toa  Nếu quý vị tự trả, sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu thanh toán.

Arrow Pointing Right Icon

Quản lý việc trị liệu bằng thuốc Chương trình này cung cấp cho quý vị công cụ để tận dụng tối đa các loại thuốc của quý vị. Việc này có thể giúp quý vị luôn khỏe mạnh.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.