OneCare (HMO SNO)

Phúc lợi

Tài liệu minh định sự đài thọ của OC có một danh sách các phúc lợi hoàn chỉnh.

Stethoscope Icon

Dịch vụ y tế

 • Khám phòng ngừa “Chào mừng đến với Medicare” (1 lần duy nhất)
 • Khám với bác sĩ gia đình
 • Khám với bác sĩ chuyên khoa y tế
 • Chăm sóc tại bệnh viện và cấp cứu
 • Dịch vụ hồi phục
 • Chích ngừa
 • Thuốc
 • Các Vật Dụng Không Cần Toa (OTC)
 • Dịch vụ xét nghiệm
 • Chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối
Hand Holding Heart Icon

Dịch vụ sức khỏe hành vi

 • Chăm sóc sức khỏe tâm thần nội chẩn
 • Chăm sóc sức khỏe tâm thần ngoại chẩn
 • Các dịch vụ lạm dụng chất gây nghiện ngoại chẩn
Wheelchair Icon

Các dịch vụ và tiếp liệu khác

 • Thiết bị trợ thính
 • Thiết bị và tiếp liệu cung cấp ô-xy
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
 • Tiếp liệu y tế
 • Dịch vụ chỉnh xương
 • Chăm sóc bàn chân
 • Xe lăn, khung đi bộ, nạng, v.v...
Eye Icon

Chăm sóc nhãn khoa

 • Khám mắt định kỳ
 • Kính mắt hoặc kính áp tròng
Ambulance Icon

Dịch vụ chuyên chở

 • Chuyên chở Cấp cứu
 • Chuyên chở y tế không cấp cứu
 • Chuyên chở không liên quan đến y tế đến phòng tập thể dục
Bed Icon

Dịch vụ và sự trợ giúp dài hạn

 • Chương trình dịch vụ đa dạng cho người cao niên
 • Dịch vụ dành cho người lớn trong cộng đồng
 • Chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng
Document with arrow pointing down icon

Tải xuống bản tóm tắt phúc lợi của OneCare năm 2022  Đây chỉ là một bản tóm tắt, xin vui lòng xem tài liệu minh định sự đài thọ của OC để có danh sách các phúc lợi đầy đủ.

Arrow Pointing Right Icon

Các Phúc Lợi Không Cần Toa (OTC) Tìm hiểu về cách đặt mua các sản phẩm không cần toa trên trang mạng, qua điện thoại hoặc qua đường bưu điện.

Chăm sóc Nha khoa: Các dịch vụ nha khoa phòng ngừa và phục hồi được cung cấp thông qua chương trình Medi-Cal. Để tìm hiểu về các phúc lợi hoặc để tìm một nha sĩ, xin vui lòng gọi Medi-Cal ở số 1-800-322-6384 hoặc vào www.dental.dhcs.ca.gov.

Sự đài thọ ngoài hệ thống

Hầu hết các dịch vụ sẽ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống của chúng tôi. Nếu quý vị cần một dịch vụ được đài thọ mà không thể được cung cấp trong hệ thống của chúng tôi, OneCare (HMO SNP) sẽ thanh toán chi phí cho một nhà cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống. Quý vị có quyền khám với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu ngoài hệ thống, khi cần thiết. Nếu nhà cung cấp Medi-Cal hoặc Medicare hiện tại của quý vị không có trong hệ thống của chúng tôi, quý vị có thể tiếp tục khám với nhà cung cấp dịch vụ đó trong một khoảng thời gian nếu nhà cung cấp đồng ý làm việc với OneCare.

Sự đài thọ dịch vụ cấp cứu

Nếu quý vị cần sự chăm sóc cấp cứu bất kỳ lúc nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, quý vị không cần sự chấp thuận trước. OneCare có thể cung cấp cho quý vị một danh sách các dịch vụ hoặc thủ thuật yêu cầu quý vị phải có giấy cho phép trước (tiếng Anh là prior authorization) trước khi dịch vụ được cung cấp.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Chúng tôi đang tiếp tục phục vụ các thành viên của mình thông qua các số điện thoại của văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi, vì chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn để làm giảm khả năng lây lan của COVID-19. Các tòa nhà của chúng tôi không tiếp khách đến thăm.
 • Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.