Medi-Cal

Nâng cao và Đổi mới Chương trình Medi-Cal của California

(CalAIM)

Family moving into home

Là một thành viên của CalOptima Health, quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận các dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng của chương trình CalAIM!

Hỗ trợ Cộng đồng là gì?

Hỗ trợ Cộng đồng là các dịch vụ có thể trợ giúp quý vị nhiều hơn, chứ không chỉ giới hạn ở những nhu cầu y tế cơ bản. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận các dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng dựa trên các tiêu chuẩn về sự hội đủ điều kiện. Các dịch vụ giúp:

 • Tìm nhà ở ổn định hoặc an toàn
 • Nhận các loại thực phẩm bổ dưỡng
 • Chuyển tiếp để quay về nhà của quý vị
 • Nhận hỗ trợ ngay tại nhà của quý vị
 • Và nhiều hơn nữa!
Information Sheet Icon

Community Supports Flyers Download PDF Icon Xin tải xuống tờ thông tin để tìm hiểu thêm về các dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng.

Document with arrow pointing down icon

Mẫu Đơn Giới Thiệu Dịch Vụ Hỗ Trợ Cộng Đồng của Chương Trình CalAIM Download PDF Icon Quý vị cũng có thể trao đổi với bác sĩ gia đình của quý vị, gọi cho chúng tôi ở số miễn phí 1-888-587-8088 (TTY 711) hoặc tự giới thiệu để nhận các dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng bằng cách điền vào mẫu đơn này.

Hiện đang cung cấp các dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng nào?

1. Dịch vụ Chuyển đổi Hướng dẫn về Nhà ở

Trợ giúp các thành viên tìm nhà ở, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiến hành thẩm định nhà ở, xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhà ở, tìm kiếm nhà ở và bảo đảm nhà ở.

2. Đặt cọc cho Nhà ở

Trợ giúp các thành viên thiết lập một nơi ở cơ bản bằng việc trợ cấp cho các chi phí chỉ phát sinh một lần, như tiền đặt cọc thuê nhà, các khoản phí lắp đặt/đặt cọc cho các tiện ích, dọn dẹp một lần, đồ nội thất và/hoặc những hàng hóa khác.

3. Các Dịch vụ Thuê và Duy trì Nhà ở

Trợ giúp các thành viên sống an toàn và ổn định trong ngôi nhà khi mà họ đã tìm được nhà. Dịch vụ này có thể bao gồm việc hướng dẫn về những quyền lợi và trách nhiệm của người thuê nhà và chủ nhà, huấn luyện về cách phát triển và duy trì mối quan hệ với chủ nhà, và sự hỗ trợ liên tục bằng các hoạt động có liên quan đến quản lý hộ gia đình.

4. Chăm sóc Hồi phục (Hỗ trợ Hồi phục Y tế)

Cung cấp cho các thành viên dịch vụ chăm sóc nội trú ngắn hạn khi các thành viên cần một nơi an toàn để chữa lành vết thương hoặc bệnh tật, nhưng không cần phải nằm viện nữa.

5. Nhà ở Ngắn hạn Sau khi Nhập viện

Cung cấp cho các thành viên không có nơi cư trú và các thành viên có nhu cầu cao về y tế hoặc sức khỏe hành vi cơ hội để tiếp tục phục hồi y tế/phục hồi tâm thần/phục hồi rối loạn do sử dụng chất gây nghiện ngay sau khi rời khỏi bệnh viện nội chẩn, trung tâm nội trú điều trị hoặc phục hồi rối loạn do sử dụng chất gây nghiện, trung tâm điều trị nội trú về sức khỏe tâm thần, trung tâm cải huấn, trung tâm điều dưỡng hoặc chăm sóc phục hồi.

6. Chương trình Ban ngày để Phát triển Kỹ năng và sự Độc lập

Hỗ trợ các thành viên học hỏi, duy trì và cải thiện các kỹ năng phát triển bản thân, giao tiếp xã hội và các kỹ năng thích nghi cần thiết để có thể sinh sống một cách dễ dàng trong môi trường sống bình thường của thành viên.

7. Bữa ăn Phù hợp với các Nhu cầu về Y khoa

Cung cấp cho các thành viên những bữa ăn hoặc các loại thực phẩm phù hợp với các nhu cầu về y khoa sau khi xuất viện từ bệnh viện hoặc viện dưỡng lão nhằm đáp ứng những nhu cầu ăn uống riêng của thành viên.

8. Trung tâm Cai nghiện

Cung cấp một giải pháp thay thế cho các thành viên được phát hiện bị say xỉn hoặc bị ảnh hưởng của ma túy ở nơi công cộng, giúp họ tránh phải vào khoa cấp cứu một cách không cần thiết trong khi vẫn cung cấp một nơi an toàn về mặt y khoa cho họ trong khi tác dụng của (các) chất gây nghiện giảm dần.

9. Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân và Giúp việc nhà

Hỗ trợ các thành viên trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, như tắm rửa hoặc ăn uống, và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày sử dụng công cụ, như chuẩn bị bữa ăn hoặc quản lý tiền bạc.

10. Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế

Cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ cho người chăm sóc của thành viên để họ nghỉ ngơi hoặc tạm nghỉ.

11. Sửa Đổi Để Tăng Khả Năng Tiếp Cận Với Môi Trường (Sửa Nhà)

Thực hiện những sửa đổi cần thiết về vật chất cho nơi ở để bảo đảm sức khỏe, phúc lợi và sự an toàn của thành viên, hoặc giúp các thành viên sinh hoạt một cách độc lập hơn tại nhà và tránh không phải vào cơ sở chăm sóc.

12. Chữa Bệnh Hen Suyễn

Thực hiện những thay đổi cần thiết về vật chất cho nơi ở để bảo đảm sức khỏe, phúc lợi và sự an toàn của thành viên, hoặc giúp các thành viên sinh hoạt tại nhà và khắc phục những cơn hen suyễn cấp tính có thể dẫn đến việc phải dùng các dịch vụ cấp cứu và nhập viện.

13. Dịch vụ Chuyển tiếp từ Cơ sở Điều dưỡng

Giúp các thành viên chuyển tiếp ra khỏi các cơ sở điều dưỡng và quay trở lại môi trường giống như ở tại nhà, trong cộng đồng.

14. Dịch vụ Chuyển tiếp về Cộng đồng

Giúp các thành viên sống trong cộng đồng và tránh phải vào cơ sở chăm sóc.

Contact Us
Provider Directory
 • Find a Provider
  CalOptima Health works with over 3,700 Orange County physicians, making it easy for our members to get the care they need.

  Check here for our extensive list of providers, health networks, medical groups, hospitals and pharmacies.
Claims
Provider Trainings
 • Trainings by Topic
  View the latest model of care and other educational materials designed to help you and your staff provide care for CalOptima Health members.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.