Health and Wellness

Xin Đừng Quên Chích Ngừa

Nhận Các Mũi Chích Ngừa Không Tốn Phí

Bệnh sởi?

Bệnh sởi — một bệnh nguy hiểm đã được loại trừ tại Hoa Kỳ vào năm 2000 — đã quay trở lại! Đây là một loại vi-rút (virus) rất có hại, dễ lây lan, bệnh có thể bắt đầu với việc bị sốt, đau cổ họng, ho, sổ mũi, mắt đỏ và chảy nước mắt. Bệnh có thể dễ dàng lan truyền từ người sang người. Bệnh sởi có thể gây mù mắt, tiêu chảy trầm trọng, nhiễm trùng tai, viêm phổi, sưng não và tử vong. Đáng buồn là, những trường hợp nhiễm bệnh sởi đang gia tăng trong những năm gần đây vì tỉ lệ chích ngừa thấp. Tính riêng từ ngày 1 tháng 1 đến năm 2019, đã có trường hợp nhiễm bệnh sởi được báo cáo tại Hoa Kỳ. Việc chích ngừa bảo vệ quý vị và con em của quý vị khỏi bị bệnh sởi. CalOptima chi trả cho tất cả các mũi chích ngừa của thành viên, vì vậy quý vị có thể nhận các mũi chích ngừa mà không tốn phí. Xin chắc chắn rằng tất cả các hồ sơ chích ngừa của gia đình quý vị được cập nhật đầy đủ.

Các buổi khám sức khỏe tổng quát

Hãy sắp xếp một buổi khám sức khỏe tổng quát với bác sĩ của con em quý vị, đặc biệt là trước khi các em bắt đầu hoặc quay trở lại trường học. Trẻ đi học phải đưa ra bằng chứng rằng trẻ đã nhận được tất cả các mũi chích ngừa. Con em của quý vị có thể nhận các mũi chích ngừa cần thiết tại buổi khám sức khỏe tổng quát. Bác sĩ chắc chắn rằng con em của quý vị có tất cả các mũi chích ngừa cần thiết. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng các mũi chích ngừa là an toàn và phòng ngừa bệnh. Việc con em quý vị nhận nhiều hơn 1 mũi chích ngừa tại buổi khám bác sĩ của các em là an toàn. Nếu con em của quý vị thiếu một mũi chích ngừa, chỉ cần quay lại bác sĩ của con em quý vị để được chích. Quý vị không cần phải bắt đầu lại tất cả các mũi chích ngừa.

Luật tiểu bang California yêu cầu trẻ em phải có những mũi chích ngừa này:

Trước khi Bắt đầu Lớp mẫu giáo

Các Mũi Chích Ngừa Số lượng
Bệnh Bại Liệt (Polio) 4 liều
Bệnh Bạch Hầu, Uốn Ván, và Ho Gà (DTaP) 5 liều
Bệnh Sởi, Quai Bị, Sởi Đức (MMR) 2 liều
Bệnh Viêm gan B (Hep B) 3 liều
Bệnh Thủy Đậu/Trái Rạ (Chickenpox) 2 liều

Trước khi Bắt đầu Lớp 7

Các Mũi Chích Ngừa Số lượng
Bệnh Uốn Ván, Bạch Hầu, và Ho Gà (Tdap) 1 liều
Bệnh Thủy Đậu/Trái Rạ (Chickenpox) 2 liều

Hãy thảo luận với bác sĩ của quý vị để chắc chắn rằng con em của quý vị đã cập nhật đầy đủ tất cả các mũi chích ngừa cần thiết.

Nguồn: Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh, https://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html

Cơ Quan Sức Khỏe Cộng Đồng của California, http://eziz.org/assets/docs/IMM-231.pdf

Giới Thiệu
Làm thế nào để...
  • Liên Lạc Với CalOptima
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi

  • Sử dụng Trang Thông Tin Cho Thành Viên
    Tìm hiểu về những gì quý vị có thể thực hiện với trang thông tin cho thành viên, như thay đổi địa chỉ của quý vị hoặc chọn một bác sĩ mới
Tuyển Dụng
Tin Tức Mới Nhất