Các Phúc Lợi Của Quý Vị

Bản Tóm Tắt Các Phúc Lợi và Sự Đài Thọ

Chương trình CalOptima PACE cung cấp các phúc lợi đa dạng của chương trình, được Medicare và Medi-Cal đài thọ. Nhóm Liên Ngành của quý vị sẽ cùng làm việc với quý vị và gia đình xác định các phúc lợi tốt nhất cho quý vị.

Bản sau đây có dụng ý giúp quý vị so sánh các phúc lợi được đài thọ và chỉ là một tóm tắt mà thôi. Không có tiền phụ phí cho các dịch vụ của PACE.

Thể Loại

Các Dịch Vụ và Giới Hạn

Tiền khấu trừ

Không có

Số Tiền Tối Đa Suốt Đời

Không có

Dịch Vụ Chuyên Nghiệp

 • Các dịch vụ bác sĩ, bao gồm các bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên môn, khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, các dịch vụ nhạy cảm, các dịch vụ giải phẫu ngoại chẩn và sức khỏe tâm thần ngoại chẩn
 • Đài thọ nha khoa căn bản (các dịch vụ phòng ngừa, bao gồm khám nghiệm, chụp X-ray và làm sạch răng). Nha khoa thẩm mỹ thì không được bao gồm.
 • Chăm sóc nhãn khoa. Mắt kính và tròng kính theo toa để điều chỉnh thị giác sau khi mổ cắt cườm.
 • Dịch vụ thính giác. Khám thính giác và các thiết bị hỗ trợ thính giác
 • Khám bàn chân định kỳ
 • Các dịch vụ xã hội y tế/ quản lý hồ sơ
 • Trị liệu hồi phục chức năng. Bao gồm vật lý, kỹ năng và phát âm trị liệu

Dịch Vụ Ngoại Chẩn

Đài thọ các dịch vụ phẫu thuật, sức khỏe tâm thần, dịch vụ chẩn đoán X-ray và phòng thí nghiệm

Dịch Vụ Trong Bệnh Viện

Đài thọ cho phòng và giường bệnh viện bán tư và các dịch vụ cần thiết về mặt y tế, bao gồm các dịch vụ y tế thông thường và điều dưỡng, các dịch vụ tâm thần, các chi phí phòng mổ, các dịch vụ chẩn đoán hoặc điều trị, các dịch vụ phòng thí nghiệm, chụp X-ray, băng, bó bột, gây mê, máu và sản phẩm về máu, thuốc và sinh phẩm. Không đài thọ phòng riêng hoặc y tá riêng, trừ khi cần thiết về mặt y khoa, và những vật dụng không liên quan đến y khoa

Đài Thọ Sức Khỏe Cấp Cứu

Đài thọ cho các dịch vụ cấp cứu. Chương trình CalOptima PACE không đài thọ các dịch vụ cấp cứu bên ngoài nước Mỹ, ngoại trừ cho các dịch vụ cấp cứu yêu cầu nhập viện trong nước Canada hoặc Mễ Tây Cơ (Mexico).

Dịch Vụ Xe Cứu Thương

Đài thọ cho Xe Cứu Thương.

Đài Thọ Thuốc Theo Toa


Sự đài thọ thuốc từ danh sách thuốc của PACE khi được một bác sĩ của PACE cho toa.

Thiết Bị Y Tế Bền Bỉ


Điều khoản cho Thiết Bị Y Tế Bền Bỉ khi cần thiết

Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần


Đài thọ Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần khi cần thiết

Sự Phụ Thuộc Hóa Chất

Đài thọ Sự Phụ Thuộc Hóa Chất khi cần thiết

Dịch Vụ Sức Khỏe Tại Nhà

Đài thọ Dịch Vụ Sức Khỏe Tại Nhà khi cần thiết

Các Dịch Vụ Khác

 • Medicare đài thọ viện dưỡng lão. Sự đài thọ được cung cấp chỉ cho các phòng bán tư.
 • Các dịch vụ chăm sóc tại nhà
 • Các dịch vụ tại trung tâm ban ngày (bao gồm dinh dưỡng, bữa ăn nóng, hộ tống và dịch vụ chuyên chở)
 • Các tài liệu cần thiết, dụng cụ và dịch vụ để kiểm soát bệnh tiểu đường
 • Chăm sóc cuối đời

Các dịch vụ phải được chấp thuận trước hoặc được cung cấp từ các bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc tây và các nhà chăm sóc sức khỏe chuyên môn khác của CalOptima PACE.

Sự cho phép trước không bao giờ được yêu cầu cho các dịch vụ cấp cứu, phòng ngừa hoặc nhạy cảm.

Date Revised June 7, 2017

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

H7501_MM16_7WebETV

Language
Text Size