Mẫu Đơn Than Phiền và Khiếu Nại của Thành Viên Trên Mạng

Mẫu Đơn Than Phiền và Khiếu Nại của Thành Viên Trên Mạng
Xin điền vào mẫu đơn dưới đây và bấm vào nút “Submit” để chắc chắn những chi tiết của quý vị là đúng trước khi gửi mẫu đơn của quý vị. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì khi điền mẫu đơn, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ của chúng tôi ở số 1-888-587-8088.

* = những ô bắt buộc phải điền vào
Ngày than phiền: Friday, April 19, 2019
 
*Ngày xảy ra sự việc/từ chối: / /  
 
 
 
( ) -
 
 
 
 
/ /  
 
Xin quý vị dành một ít thời gian xem lại mẫu đơn này và sửa lại những thay đổi hoặc thêm vào những chi tiết cần thiết. Nếu quý vị gặp trở ngại cho việc điền vào mẫu đơn này, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ của chúng tôi ở số điện thoại 1-888-587-8088.
Xin cám ơn quý vị đã dành thời gian chia sẻ những quan tâm của quý vị với CalOptima. Xin tham khảo tài liệu Cẩm Nang Thành Viên CalOptima để biết thêm các chi tiết về quyền lợi của quý vị, sự đài thọ y tế, và những dịch vụ khác.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

Language
Text Size