Health and Wellness

COVID-19

Thông tin về Vắc-xin

Đại dịch COVID-19 và chương trình chích ngừa của Hoa Kỳ đang phát triển nhanh chóng. Xin thường xuyên kiểm tra trang mạng này để cập nhật.

CalOptima quan tâm đến sức khỏe của quý vị. Vắc-xin ngừa COVID-19 thì an toàn và sẽ giúp bảo vệ quý vị và những người thân yêu của quý vị không bị nhiễm COVID-19. Nguồn cung cấp các loại vắc-xin ban đầu sẽ bị hạn chế. Quận Cam đang làm theo hướng dẫn của Tiểu bang California về việc tiếp cận các loại vắc-xin ngừa COVID-19 một cách công bằng. Điều đó có nghĩa là các loại vắc-xin được cung cấp dựa trên các cấp hoặc nhóm hội đủ điều kiện. CalOptima đang làm việc với Quận Cam để biết khi nào thì quý vị hội đủ điều kiện để chích ngừa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo trước cho quý vị, tuy nhiên quý vị sẽ có thể nghe thông tin về việc này trước khi chúng tôi có thể thông báo cho quý vị. Các loại vắc-xin sẽ được cung cấp cho quý vị miễn phí.

CalOptima có biết về sai sót trong việc gửi các thẻ quà tặng qua đường bưu điện trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 19 tháng 8, và chúng tôi đang sửa chữa sai sót này. Nếu quý vị đã chích vắc-xin ngừa COVID-19, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thẻ quà tặng mới trị giá $25. Chúng tôi xin lỗi về bất cứ vấn đề nào mà việc này có thể đã gây ra cho quý vị và cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi văn phòng Chăm Sóc Sức Khỏe của CalOptima ở số 1-714-246-8895 (TTY 711). Chúng tôi có mặt để trợ giúp cho quý vị thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19

Các thành viên CalOptima hội đủ điều kiện từ 5 tuổi trở lên có thể nhận một thẻ quà tặng trị giá $25 cho mỗi liều vắc-xin ngừa COVID-19 đã nhận hoặc một thẻ quà tặng trị giá $25 nếu quý vị chích vắc-xin loại một liều. Thẻ quà tặng sẽ được gửi qua đường bưu điện sau khi CalOptima xác nhận thông qua hệ thống dữ liệu Ghi danh Chích ngừa của California (California Immunization Registry) là quý vị đã chích ngừa COVID-19.

 
Nếu quý vị đã chích vắc-xin ngừa COVID-19, xin quý vị kiên nhẫn vì có thể có sự chậm trễ trong việc xác nhận quý vị đã chích ngừa và gửi (các) thẻ quà tặng của quý vị qua đường bưu điện cho Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19. Nếu quý vị đã chích vắc-xin loại yêu cầu 2 mũi chích, quý vị có thể nhận thẻ quà tặng cho liều thứ 1 và liều thứ 2 vào những thời điểm khác nhau. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.


Lời nhắn Từ những nhà Lãnh đạo trong Cộng đồng về Vắc-xin ngừa COVID-19

Các nhà lãnh đạo của Quận Cam biết rằng vắc-xin ngừa COVID-19 thì an toàn và hiệu quả. Họ chia sẻ cách quý vị có thể giúp chấm dứt đại dịch. Khi tất cả mọi người đều chích ngừa, chúng ta có thể đưa cộng đồng quay lại cuộc sống bình thường nhanh hơn. Hãy bảo vệ quý vị và gia đình của quý vị. Hãy làm hẹn để chích ngừa tại trang mạng Othena.com ngay hôm nay. Xin đừng chờ đợi, hãy chích ngừa!

Làm Cách Nào để Chích Ngừa COVID-19

Thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19 đang thay đổi nhanh chóng. Xin thường xuyên kiểm tra để biết thêm chi tiết về nơi để chích ngừa.

 
Vắc-xin ngừa COVID-19 hiện được cung cấp cho tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên, đang sống và làm việc tại Quận Cam.

Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng về Phân phối Vắc-xin ngừa COVID-19 của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam.  

Sau mũi chích thứ nhất của quý vị, mũi chích thứ hai nên được cung cấp trong gần 21 ngày đối với vắc-xin của Pfizer hoặc 28 ngày đối với vắc-xin của Moderna. Nếu không thể thực hiện điều này, mũi chích thứ hai có thể được cung cấp trong tối đa là 6 tuần sau khi chích mũi đầu tiên. Khuyến nghị này là của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) các hướng dẫn chích ngừa COVID-19.  

Doctor Icon

Gọi Cho Nhóm Y Tế Của Quý Vị

Các thành viên của CalOptima trong các nhóm trên có thể gọi cho nhóm y tế của họ để yêu cầu một buổi hẹn để chích ngừa COVID-19 hoặc ghi danh thông qua Othena.com.  

Hospital Icon

Othena.com

Nếu quý vị sống hoặc làm việc tại Quận Cam, quý vị có thể ghi danh trên trang mạng Othena tại www.othena.com để được thông báo khi quý vị hội đủ điều kiện để ghi danh chích ngừa COVID-19. Khi quý vị hội đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận được thông báo để ghi danh cho một buổi hẹn trên ứng dụng Othena. Xin quý vị kiên nhẫn vì trang mạng đang có số lượng lớn người truy cập.

Watch video tips about Othena 

Mortal Pestle Icon

Nhà thuốc

Một số nhà thuốc cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 cho những người trong các bậc hoặc nhóm hội đủ điều kiện. Xin vào các đường dẫn dưới đây để biết chi tiết về cách chích ngừa tại một nhà thuốc có tham gia chương trình.

Xin vào trang mạng về vắc-xin của Nhà thuốc CVS 

Xin vào trang mạng về vắc-xin của Nhà thuốc Rite Aid 

Xin vào trang mạng về vắc-xin của Nhà thuốc Walgreens 

Những Câu hỏi Thường gặp

Chi phí cho vắc-xin ngừa COVID-19 là bao nhiêu?

Vắc-xin mua bằng tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ sẽ được cung cấp cho người dân miễn phí.

Những sự thật về vắc-xin ngừa COVID-19 là gì?

Thông tin chính xác về vắc-xin là rất quan trọng, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh (CDC) cung cấp những thông tin hiện có tại đây.  

 1. Sự thật: Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ không làm cho quý vị bị nhiễm COVID-19.
 2. Sự thật: Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ không làm cho quý vị có kết quả dương tính khi thực hiện các xét nghiệm vi-rút COVID-19.
 3. Sự thật: Những người đã bị nhiễm COVID-19 sẽ vẫn được hưởng lợi từ việc chích ngừa.
 4. Sự thật: Chích ngừa có thể giúp ngăn ngừa việc quý vị bị nhiễm COVID-19.
 5. Sự thật: Việc chích vắc-xin mRNA (messenger RNA) sẽ không thay đổi cấu trúc gen (DNA) của quý vị.

8 điều cần biết về chương trình chích ngừa COVID-19 của Hoa Kỳ là gì?

 1. Tính an toàn của các loại vắc-xin ngừa COVID-19 là ưu tiên hàng đầu.
 2. Vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ giúp bảo vệ quý vị không bị nhiễm COVID-19. Cần phải chích hai liều.
 3. Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh (CDC) khuyến nghị nên cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 cho các nhân viên chăm sóc y tế và cư dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn.
 4. Tại thời điểm này, nguồn cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ vẫn còn hạn chế, nhưng nguồn cung cấp sẽ tăng lên trong những tuần và tháng tới.
 5. Sau khi chích ngừa COVID-19, quý vị có thể có một số phản ứng phụ. Đây là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể của quý vị đang xây dựng khả năng bảo vệ.
 6. Chi phí không phải là một trở ngại để chích ngừa COVID-19.
 7. Có hai loại vắc-xin ngừa COVID-19 đã nhận được Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp (Emergency Use Authorization, EUA) từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (Food and Drug Administration, FDA) Hoa Kỳ. Nhiều loại vắc-xin khác vẫn đang được phát triển và thử nghiệm.
 8. Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 là một trong nhiều công cụ quan trọng giúp chúng ta ngăn chặn đại dịch này.

Xin bấm 8 things learn more.  

Những ích lợi của việc chích ngừa COVID-19 là gì?

Để biết thông tin chi tiết từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh (CDC) về những ích lợi này, xin bấm tại đây.  

 • Vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ quý vị bị nhiễm COVID-19.
 • Vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ là cách an toàn hơn để giúp xây dựng khả năng bảo vệ.
 • Vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ là một công cụ quan trọng để giúp ngăn chặn đại dịch.

Quyền riêng tư của quý vị được bảo vệ như thế nào nếu quý vị chích ngừa COVID-19?

Luật tiểu bang California giới hạn nghiêm ngặt cách thức chia sẻ thông tin cá nhân của những người đã được chích ngừa. Tiểu bang California đã làm việc với chính phủ liên bang để hạn chế việc chia sẻ những dữ liệu được yêu cầu, chỉ giới hạn trong loại thông tin không cho phép nhận dạng một người nào đó.

Để biết thông tin chi tiết của Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng của California (CDPH), xin bấm tại đây.  

Để xem Những Câu hỏi Thường gặp (Frequently Asked Questions, FAQs) về vắc-xin ngừa COVID-19, xin bấm vào các đường dẫn bên dưới:

Những Câu hỏi Thường gặp về Vắc-xin ngừa COVID-19 

Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe của Quận Cam cho các Thông tin Địa phương về Vắc-xin ngừa COVID-19

Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh cho các Thông tin Quốc gia về Vắc-xin ngừa COVID-19

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.