Những lời khuyên để Giữ Khoảng cách khi Giao tiếp Xã hội

Giữ khoảng cách khi giao tiếp không có nghĩa là cô lập với xã hội

Đại dịch vi-rút Corona năm 2019 (COVID-19) đã thay đổi cuộc sống của tất cả chúng ta. Vì COVID-19, chúng ta cần thực hiện giữ khoảng cách với người khác khi giao tiếp xã hội. Giữ khoảng cách khi giao tiếp xã hội nghĩa là quý vị giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác ở nơi công cộng. Khi quý vị ra khỏi nhà, quý vị cũng cần phải mang khẩu trang che mặt.

Giữ khoảng cách khi giao tiếp xã hội là một trong những cách làm chậm lại sự lây lan của COVID-19. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy căng thẳng, lo lắng và bực bội. Cảm giác chán nản, buồn chán và cô đơn cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, giữ khoảng cách khi giao tiếp xã hội không có nghĩa là cô lập mình với gia đình, bạn bè và những người khác.

Trong lúc giữ khoảng cách khi giao tiếp xã hội, hãy sử dụng những lời khuyên sau đây để tương tác với xã hội:

  • Làm theo hướng dẫn của các chính quyền tiểu bang và địa phương.
  • Giữ khoảng cách 6 feet giữa quý vị với những người khác ở nơi công cộng, ngay cả khi quý vị đang mang khẩu trang che mặt.
  • Để giữ liên lạc với mọi người, xin hãy sử dụng điện thoại, thư điện tử (email), tin nhắn và truyền thông qua mạng xã hội (social media).
  • Để gặp mặt bạn bè và người thân, xin hãy sử dụng các chọn lựa trò chuyện bằng video như Skype hoặc FaceTime.
  • Tìm những cách để giúp đỡ người khác bằng việc trông chừng hàng xóm hoặc mang thức ăn đến cho người lớn tuổi.
  • Đừng ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ.
  • Cho phép người khác được giúp đỡ quý vị.

Tại CalOptima, chúng tôi hiểu rằng đây có thể là khoảng thời gian khó khăn đối với quý vị và gia đình của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc về các dịch vụ sức khỏe tâm thần, xin gọi cho đường dây Sức Khỏe Tâm Thần của CalOptima ở số 1-855-877-3885 để nói chuyện với chúng tôi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 1-800-735-2929. Chúng tôi có mặt để giúp đỡ quý vị.

About Us
How To...
Careers
Latest News