جستجوی داروخانه

جستجوی آنلاین داروخانه

برای یافتن داروخانه، از ابزار جستجوی داروخانه در قسمت زیر استفاده کنید یا به راهنمای داروخانه‌های OneCare Connect در بسته اعضا مراجعه کنید. برای مطرح کردن پرسش‌های خود می‌توانید طی 24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته با شماره رایگان 1-855-705-8823 با خدمات مشتریان OneCare Connect تماس بگیرید. کاربران TTY/TDD می‌توانند با شماره تلفن رایگان 1-800-735-2929 تماس بگیرند. ما کارمندانی داریم که می‌توانند به زبان شما صحبت کنند.

Home Infusion Pharmacies

For more information about home infusion pharmacy services, please contact Customer Service, at 1-855-705-8823, 24 hours a day, 7 days a week. TDD/TTY users can call 1-800-735-2929. These pharmacies serve all of all of Orange County's service area.

Long-Term Care Pharmacies

Residents of a long-term care facility, such as a nursing home, may access their prescription drugs covered under OneCare Connect through the facility’s pharmacy or another network pharmacy. These pharmacies serve all of all of Orange County's service area.

All providers have access to language line interpreters. to view the Provider Directory Disclaimers.اطلاعات داروخانه هاانتخاب مکان

 

این راهنما شامل تعداد ارائه دهندگان ذکر شده در زیر است:

نوع

تعداد

داروخانه ها 557

Date Revised August 1, 2018

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_19MM087 Accepted 1/21/19

برنامه Care Connect Cal MediConnect Plan (برنامه مدیکر- مدیکید Medicare-Medicaid)، برنامه ای درمانی است که با هر دو بیمه مدیکل (Medi-Cal) و مدیکر(Medicare) برای ارائه مزایای هر دو بیمه به اعضا، قرارداد دارد. ممکن است محدودیت ها، سهم های پرداخت هزینه و شروطی وجود داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش خدمات اعضای OneCare Connect تماس بگیرید و یا کتابچه راهنمای اعضای OneCare Connect را مطالعه فرمائید. مزایا، فهرست داروهای تحت پوشش، شبکه داروخانه ها و ارائه کنندگان و/یا سهم های پرداخت هزینه ممکن است در 1 ژانویه هر سال تغییر کنند. سهم های پرداخت هزینه برای داروهای نسخه ای ممکن است بسته به میزان کمک اضافی که دریافت می کنید متفاوت باشد. لطفاً برای آگاهی از جزئیات بیشتر با برنامه تماس بگیرید. داروخانه ها/ پزشکان/ارائه دهندگان خدمات دیگر نیز در شبکه ما هستند. فهرست داروهای تحت پوشش و/یا داروخانه ها و ارائه کنندگان خدمات شبکه ممکن است در طول سال تغییر کنند. قبل از ایجاد هر گونه تغییری که بر شما تاثیر گذار باشد، ما به شما اطلاع میدهیم. برنامه OneCare Connect طبق قوانین حقوق مدنی دولت، هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، ملیت، سن ، معلولیت یا جنسیت قائل نمیشود. می توانید این اطلاعات را به صورت رایگان به زبانهای دیگر دریافت کنید. با شماره رایگان 1-855-705-8823تماس بگیرید. کاربران خط TDD/TTY می توانند با شماره 1-800-735-2929تماس بگیرند. این تماس رایگان است.

Download the free Adobe Reader.

Materials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website,
click here.

Language
Text Size