جستجوی ارائه‌دهنده خدمات سلامت رفتاری

شما هم‌اکنون صفحه جستجوی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت رفتاری به اعضای برنامه OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) را مشاهده می‌کنید.

اگر عضو Medi-Cal هستید، اینجا را کلیک کنید.

اگر عضو OneCare (HMO SNP) هستید، اینجا را کلیک کنید.

اگر عضو OneCare (HMO SNP) یا OneCare Connect هستید و در زمینه سلامت روانی یا خدمات سوء‌مصرف مواد مخدربه راهنمایی نیاز دارید، با بخش سلامت رفتاری CalOptima به شماره 1-855-877-3885 تماس بگیرید. کاربران TTY/TDD می‌توانند با شماره 1-855-694-2929 تماس بگیرند. این تلفن رایگان به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته برقرار است.

All providers have access to language line interpreters. to view the Provider Directory Disclaimers.
اطلاعات ارائه دهنده

بیمار جدید میپذیرد:

تسهیلات وابسته:

گروههای پزشکی وابسته:انتخاب مکان

 

این راهنما شامل تعداد ارائه دهندگان ذکر شده در زیر است:

نوع

تعداد

ارائه دهندگان سلامت رفتاری 582

Date Revised November 19, 2018

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_19MM027_M Accepted (09/25/18)

برنامه Care Connect Cal MediConnect Plan (برنامه مدیکر- مدیکید Medicare-Medicaid)، برنامه ای درمانی است که با هر دو بیمه مدیکل (Medi-Cal) و مدیکر(Medicare) برای ارائه مزایای هر دو بیمه به اعضا، قرارداد دارد. ممکن است محدودیت ها، سهم های پرداخت هزینه و شروطی وجود داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش خدمات اعضای OneCare Connect تماس بگیرید و یا کتابچه راهنمای اعضای OneCare Connect را مطالعه فرمائید. مزایا، فهرست داروهای تحت پوشش، شبکه داروخانه ها و ارائه کنندگان و/یا سهم های پرداخت هزینه ممکن است در 1 ژانویه هر سال تغییر کنند. سهم های پرداخت هزینه برای داروهای نسخه ای ممکن است بسته به میزان کمک اضافی که دریافت می کنید متفاوت باشد. لطفاً برای آگاهی از جزئیات بیشتر با برنامه تماس بگیرید. داروخانه ها/ پزشکان/ارائه دهندگان خدمات دیگر نیز در شبکه ما هستند. فهرست داروهای تحت پوشش و/یا داروخانه ها و ارائه کنندگان خدمات شبکه ممکن است در طول سال تغییر کنند. قبل از ایجاد هر گونه تغییری که بر شما تاثیر گذار باشد، ما به شما اطلاع میدهیم. برنامه OneCare Connect طبق قوانین حقوق مدنی دولت، هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، ملیت، سن ، معلولیت یا جنسیت قائل نمیشود. می توانید این اطلاعات را به صورت رایگان به زبانهای دیگر دریافت کنید. با شماره رایگان 1-855-705-8823تماس بگیرید. کاربران خط TDD/TTY می توانند با شماره 1-800-735-2929تماس بگیرند. این تماس رایگان است.

Download the free Adobe Reader.

Materials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website,
click here.

Language
Text Size