فرم شکایت و درخواست تجدید نظر آنلاین مخصوص عضو

فرم شکایت یا درخواست تجدید نظر آنلاین مخصوص عضو
لطفاً فرم زیر را پر کرده و روی “Submit” (پیش نمایش فرم) کلیک کنید تا پیش از ارسال فرم آنرا مرور کرده و مطمئن شوید تمام اطلاعاتی که در آن وارد کرده اید صحیح هستند. اگر در پر کردن فرم با مشکلی روبرو شدید، لطفاً با بخش خدمات مشتریان ما از طریق شماره 8088-587-888-1 تماس بگیرید.

اطلاعاتی که لازم است پر شوند = *
تاريخ تنظیم شکايت Friday, April 26, 2019
 
تاريخ پيش آمد/ رد درخواست * / /  
 
 
 
( ) -
 
 
 
 
/ /  
 
لطفاً فرم پر شده را مرور کنید و در صورت نیاز اطلاعات وارد شده را اصلاح کرده یا اطلاعات جدید را در آن وارد کنید. اگر در پر کردن فرم با مشکلی روبرو شدید، لطفاً با بخش خدمات مشتریان ما از طریق شماره 8088-587-888-1 تماس بگیرید.
از اینکه مشکلات و دغدغه های خود را با CalOptima مطرح می کنید بسیار ممنونیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حقوقی که بعنوان یک عضو از آنها برخوردارید، پوشش های درمانی و بهداشتی و خدمات موجود به دفترچه راهنمای اعضای CalOptima مراجعه بفرمایید.

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.

Language
Text Size