ما به زبان شما صحبت می کنیم

به CalOptima Medi-Cal خوش آمدید!

در کالیفرنیا، برنامه مدیکید Medicaid به نام مدیکل Medi-Cal خوانده میشود. مدیکل یک بیمه درمانی عمومی برای اشخاص کم درآمد ، از جمله: خانواده های دارای فرزند ، سالمندان، معلولان، کودکان پرورشگاهی وزنان باردارمیباشد. همچنین این برنامه شامل اشخاص کم درآمد مبتلا به بیماری های خاص منجمله سل، سرطان سینه یا HIV/ایدز میباشد.

CalOptima مراقبت درمانی را در اختیار آندسته از ساکنین اورنج کانتی قرار میدهد که واجد شرایط Medi-Cal کامل هستند. پس از عضویت شما، از طریق اداره خدمات اجتمایی ما با شما همکاری کرده تا ارائه کنندگان مراقبت درمانی مناسب را جهت تامین نیازهایتان پیدا کنید. ما برنامه های ویژه زیادی برای کمک به شما در ابقا و حفظ سلامتی ارائه می کنیم.

اگر در مورد مراقبت درمانی خود سوالی دارید یا به کمک نیاز دارید، لطفاً با بخش خدمات مشتریان ما طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با شماره رایگان  1-888-587-8088  تماس بگیرید. کاربران TDD/TTYمیتوانند با شماره  1-800-735-2929  تماس بگیرند. یا میتوانند روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بدون وقت قبلی به دفتر ما مراجعه نمایید.

مدارک مهم برای اعضا CalOptima

سلامتی شما برای ما اهمیت دارد. ما برای کمک به شما در درک و دسترسی به همه مزایای موجود به عنوان عضوی ازCalOptima حضورداریم. مدارک زیر حقوق قانونی ،مزایا ، و چگونگی دریافت مراقبتهای درمانی را توضیح میدهند. اگر به مدرکی احتیاج دارید که در لیست ذکر نشده و یا به زبان شما نیست، لطفاً با بخش خدمات مشتریان ما طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با شماره رایگان - 1-888-587-8088  تماس بگیرید. کاربران TDD/TTY با شماره تلفن  1-800-735-2929  با ما تماس بگیرند. یا میتوانید روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بدون وقت قبلی به دفتر ما مراجعه نمایید.

برای پاسخ دهی به پرسشهای احتمالی شما در مورد CalOptima ما بطوررایگان مترجم ارائه مینماییم. برای درخواست مترجم با شماره  1-888-587-8088  تماس حاصل نمایید.

اطلاعات ثبت نام

در مورد مدیکل و نحوه ثبت نام در آن بیشتر بدانید

اطلاعات مربوط به مزایا

دفترچه راهنمای اعضا، برای اعضای شبکه درمانی
دفترچه راهنمای اعضا بهترین راهنما برای تمام مزایای شما به عنوان عضوی از CalOptima بوده ، که شامل اطلاعات در مورد مزایای تحت پوشش،چگونگی دریافت خدمات، حقوق قانونی شما به عنوان عضوی از برنامه و مسئولیتهای شما و غیره است.

انتخاب ارائه کننده خدمات ( پزشک)

با مراجعه به فهرست الکترونیکی موجود ارائه دهندگان خدمات، پزشک، متخصص، داروخانه، یا ارائه دهندگان خدمات که تحت پوشش شبکه هستند را پیدا کنید.

انتخاب داروخانه
با مراجعه به فهرست الکترونیکی موجود داروخانه ها ی تحت پوشش شبکه را پیدا کنید.

به منظورجستجوبرای تسهیلات و یا ارائه دهندگان دیگر
با مراجعه به فهرست الکترونیکی موجود بیمارستانهای تحت پوشش شبکه را پیداز این ابزار جستجوی آنلاین به منظوریافتن مراکز و یاا فراد ارائه دهنده خدمات ،نزدیک محل زندگی خود استفاده کنید.

انتخاب ارائه دهندگان سلامت رفتاری
با مراجعه به فهرست الکترونیکی موجود ارائه دهندگان خدمات بهداشت رفتاری تحت پوشش شبکه را پیدا کنید .

اعلامیه مربوط به اطلاعات محرمانه

CalOptima قوانینی برای محفوظ نگه داشتن اطلاعات مربوط به اعضا دارد که مراحلی که ما برای حفظ حریم خصوصی و نگهداری اطلاعات پزشکی شما به صورت محرمانه طی میکنیم را توضیح میدهد. همچنین به شما موارد ی که ممکن است اطلاعات پزشکی شما را در اختیار دیگران بگذاریم را توضیح میدهد.

گزارش سوء استفاده یا تقلب

شما میتوانید گزارش سؤ استفاده یا تقلب بدهید. اگر شما فعالیتی می‌بینید که فکر می‌کنید تقلب یا سوء استفاده است ما شدیدا شما را تشویق می‌کنیم که با خط اخلاق و انطباق به شمارهٔ 1-877-837-4417 تماس بگیرید یا از طریق فرم مشکوک به تقلب و سوء استفاده آن را گزارش کنید. لازم نیست که اسمتان را برای گزارش فعالیت فریب آمیز افشاشما مجبور نیستید اسم خود را علم کنید وقتی‌ که می‌خواهید گزارش فعالیت تقلب بدهید.

فهرست داروهای تایید شده CalOptima

فهرست داروهای تایید شده CalOptima

این فهرست شامل همه داروهای پوشش داده شده توسط CalOptima میباشد.

تغییرات در فهرست داروهای مورد تایید CalOptima

2019
2018
2017

حذف و خروج داروها از فهرست

2019
2018
2017

نحوه ثبت شکایت

به عنوان عضو CalOptima، ما خواستار شنیدن نگرانیهایتان در مورد خدمات مراقبت سلامتی که دریافت میکنید میباشیم.
در صورتی که پرسشی در مورد مراقبتهای سلامتیتان دارید با پزشک خود و یا ارائه کنندگان مراقبت درمانی خود درمیان بگذارید. اگر چنین امکانی ندارید ،یا احتیاج به کمک دارید ، لطفا با بخش خدمات مشتریان طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با شماره رایگان  1-888-587-8088  تماس بگیرید. کاربران TDD/TTY میتوانند با شماره  1-800-735-2929  تماس بگیرند. یا به دفتر ما در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر مراجعه نمایید.

نحوه ثبت عدم توافق یا شکایت

اعلامیه عدم تبعیض

CalOptimaتابع قوانین حقوق مدنی دولت بوده و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، ملیت، سن ، معلولیت یا جنسیت قائل نمیشود. CalOptima هیچ شخصی را براساس نژاد، رنگ، ملیت، سن ، معلولیت یا جنسیت رد نکرده یا با آنها رفتار متفاوتی ندارد.

به CalOptima’s Notice of Non-Discrimination مراجعه نمایید.

فرمهای رایج

هدف ما دسترسی آسان شما به مرافبتهای درمانی لازم میباشد. در زیر لیست فرمهایی که ممکن است هنگام مکالمه با CalOptimaیا پزشکتان مورد استفاده شما باشد اورده شده. اگر فرم مورد نظر خود را نمی بینید ، لطفا با بخش خدمات مشتریان طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با شماره رایگان  1-888-587-8088  ، تماس بگیرید. کاربران TDD/TTY میتوانند با شماره  1-800-735-2929  تماس بگیرند. یا به دفتر ما در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهربدون وقت قبلی مراجعه نمایید.

اجازه نامه استفاده یا دراختیار گذاشتن اطلاعات سلامتی محرمانه (PHI)

دستورالعمل برای CalOptima قانون قابلیت انتقال و مسئولیت بیمه درمانی (HIPAA) مجوز برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه درمانی (PHI)

درخواست شخصی برای دسترسی به اطلاعات بهداشتی محافظت شده

فرم واگذاری پزشکی

فرم شکايت عضو

درخواست عضو جهت اصلاح اطلاعات محافظت شده بهداشتی (PHI)

درخواست جزییات موارد ارائه اطلاعات

درخواست اعمال محدودیت در شیوه/روش ارتباطات محرمانه

درخواست اعمال محدودیت بر استفاده و ارائه اطلاعات محافظت شده بهداشتی (PHI)

اظهارنامه مخالفت

فرم اطلاع رسانی در مورد کلاهبرداری یا سوء استفاده احتمالی

ما به زبان شما صحبت می کنیم

ما در CalOptimaبه ارائه خدماتی که در برگیرنده احتیاجات جامعه میباشد معتقدیم . ما میخواهیم بهترین مراقبت درمانی ممکن را به شما ارائه کنیم.
CalOptima به شما، فرهنگ و اعتقاداتتان احترام میگذارد. ما خواهان راحتی شما در زمان مکالمه با ما و ارائه دهندگان خدمات سلامتیتان میباشیم.

به منظورساده کردن این امر برای شما CalOptima تسحیلات زیر را ارائه میدهد:


 • کارکنان دوزبانه برای کمک به شما به زبانی که بر آن تسلط دارید

 • خدمات ترجمه شفاهی، شامل زبان اشارات آمریکائی، برای کلیه نیازهای مراقبت های بهداشتی و درمانی بدون هیچ هزینه ای برای شما. بنابراین نیازی نیست برای ترجمه از دوستان یا بستگان کمک بخواهید. می توانید برای این موارد در تمام طول 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته از خدمات ترجمه شفاهی استفاده کنید:
  خدمات پزشکی:
  قرارهای ملاقات با پزشکان، خدمات بعد از ساعت کاری، خدمات مراقبت های فوری، خدمات داروخانه ها و کلاس های آموزش بهداشتی
  خدمات غیرپزشکی:
  خدمات اعضاء، شکایات اعضاء و جلسات معارفه اعضاء

 • انتشار مطالب آموزش بهداشتی و مدارک و فرم های عضویت بدون هیچ هزینه ای به زبان های مختلف

 • ارائه مطالب به فرمت های دیگر طبق درخواست، مانند خط بریل، فرمت صوتی یا چاپ شده با حروف درشت

تنها کاری که باید انجام دهید ،تماس با شبکه درمانی یا CalOptima میباشد. برای درخواست مترجم در قرارهای برنامه ریزی شده لطفا" حداقل 5 روز قبل از وقت ملاقات خود با ما تماس بگیرید.

به منظور تماس با CalOptima ، لطفا با بخش خدمات مشتریان طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با شماره
 1-714-246-8500  یا شماره رایگان  1-888-587-8088  ، تماس بگیرید. کاربران TDD/TTY میتوانند با شماره
 1-800-735-2929 تماس بگیرند. یا به دفتر ما در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهربدون وقت قبلی مراجعه نمایید.

Language
Text Size