OneCare Connect

حقوق شما

Open file folder icon

روش گزارش و حل مشکلات اگر در زمینه خدمات درمانی خود مشکلی دارید، می‌توانید اقدام به طرح شکایت (شکواییه) یا درخواست تجدید نظر کنید.

حقوق و مسئولیتهای شما شما به عنوان عضو OneCare Connect دارای حقوق و وظایفی میباشید.

Document with arrow pointing down icon

حق حفظ حریم خصوصی  مشاهده اطلاعیه روال‌های حفظ حریم خصوصی CalOptima

دیگر اسناد مهم کمکهای زبانی، اطلاعیه عدم تبعیض و دیگر اطلاعات سودمند.

Triangle with exclamation point icon

اعلام موارد تقلب و بدرفتاری با خط سازگاری و اخلاق ما به شماره 1-877-837-4417 تماس بگیرید یا به کمک فرم مخصوص گزارش کنید. برای ارائه گزارش تقلب، لزومی ندارد که نام خود را ذکر کنید.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  1-800-735-2929TDD/TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-800-960-9070
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • لطفاً در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخ دفتر ما مراجعه نمایید.
  احتیاجی به وقت قبلی نیست.
  دفتر ما در بعضی تعطیلات بسته است.
  آدرس ، نقشه

 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه