OneCare Connect

حقوق شما

Open file folder icon

روش گزارش و حل مشکلات اگر در زمینه خدمات درمانی خود مشکلی دارید، می‌توانید اقدام به طرح شکایت (شکواییه) یا درخواست تجدید نظر کنید.

حقوق و مسئولیتهای شما شما به عنوان عضو OneCare Connect دارای حقوق و وظایفی میباشید.

Document with arrow pointing down icon

حق حفظ حریم خصوصی  مشاهده اطلاعیه روال‌های حفظ حریم خصوصی CalOptima

دیگر اسناد مهم کمکهای زبانی، اطلاعیه عدم تبعیض و دیگر اطلاعات سودمند.

Triangle with exclamation point icon

اعلام موارد تقلب و بدرفتاری با خط سازگاری و اخلاق ما به شماره 1-877-837-4417 تماس بگیرید یا به کمک فرم مخصوص گزارش کنید. برای ارائه گزارش تقلب، لزومی ندارد که نام خود را ذکر کنید.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  1-800-735-2929TDD/TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-800-960-9070
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • لطفاً در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخ دفتر ما مراجعه نمایید.
  احتیاجی به وقت قبلی نیست.
  دفتر ما در بعضی تعطیلات بسته است.
  آدرس ، نقشه

 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_21WEB001_2021_A (Accepted 10/4/2020)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.