OneCare Connect

مدیریت دارو درمانی

برنامه بررسی دارویی ما

ما میتوانیم از طریق برنامه مدیریت دارو درمانی(MTM) به سالم ماندن شما کمک کنیم. این برنامه به نام برنامه بررسی داروها نیز شناخته میشود. ما برنامه MTM را بدون هیچگونه هزینه ای به اعضاء OneCare Connect ارائه میکنیم.

ما اعضاعی را که در معرض بالاترین خطرمشکلات دارویی هستند برای برنامه MTM انتخاب میکنیم. این برنامه به شما یک داروساز معرفی میکند که میتوانید به رایگان با وی مشورت نمایید. داروسازان تعلیم دیده ما در برنامه MTM به شما یاد میدهند که چگونه داروهای خود را بطور صحیح و بی خطر استفاده نمایید. استفاده صحیح از داروها به کم شدن عوارض جانبی دارو کمک میکند. همچنین میتواند مخارج شخصی شما را کمتر کند.

بررسی جامع داروها

به عنوان جزئی از برنامه مدیریت دارو درمانی، یک داروساز بررسی جامع دارویی ( CMR) را برای شما انجام می دهد. ما می توانیم این بررسی را بطور حضوری و هم بصورت تلفنی برایتان انجام دهیم. بررسی جامع دارویی شما 30 تا 60 دقیقه طول خواهد کشید.

طی بررسی جامع دارویی، داروساز به این موارد می پردازد:

 • دلیل استفاده از هر دارو چیست.
 • آیا داروهایی که استفاده میکنید، مؤثر هستند؟
 • آیا داروهایی که استفاده میکنید عوارض جانبی دارند، یا حال شما را بدتر میکنند؟
 • آیا داروهایی که استفاده میکنید با هم یا با مواد غذایی یا داروهای بدون نسخه تداخل دارند؟
 • آیا راهی وجود دارد که تعداد داروهایی را که مصرف میکنید کمتر کنید.

پس از ملاقات با داروساز ما 2 اطلاعیه برای شما ارسال میکنیم:

 • برنامه استفاده از داروها: به شما راهکارها و مراحل استفاده موثر از دارو را یاد میدهد.
 • فهرست شخصی داروها: فهرستی برای شما که داروهای خود، طرز استعمال و دلیل استفاده را در آن قید کنید
Document with arrow pointing down icon

فهرست شخصی داروها  برای پیگیری داروهای دیگر و به روز کردن فهرست داروها،فرم موجود در پشت را دانلود کنید

بررسی هدفمند داروها

داروسازها حداقل هر سه ماه یکبار بررسی هدفمند داروها(TMR) را انجام میدهند. برای اینکه مشکلاتی که شما را طی استفاده از دارو درمعرض خطر قرار میدهد شناسایی کنند، داروسازها فقط به برخی از داروهایی که استفاده میکنید توجه میکنند. اگر در معرض خطر باشید، داروساز با پزشک شما مشورت خواهد کرد.

الزام واجد شرایط بودن برای MTM

هر سه ماه یکبار ما برخی از اعضاء را برای شرکت در برنامه MTM انتخاب میکنیم. اگر شما انتخاب شوید ما بوسیله نامه ای به شما اطلاع میدهیم.

اگر موارد A ، B و C در مورد شما صدق کند شما برای MTM انتخاب میشوید:
A. شما درحال دریافت دارو برای 3 یا بیشتر از بیماریهای زیر هستید:

 • دیابت
 • آسم
 • بیماری احتقانی مزمن ریوی (COPD)
 • فشار خون بالا
 • دیس لیپیدمی یا کلسترول افزایش یافته
 • مرحله نهایی بیماری کلیه (ESRD)

B. شما در هر 3 ماه 8 دارو یا بیشتر تحت برنامه OneCare Connect استفاده میکنید.

C. مخارج داروهای شما درسال احتمالاً بیش از $4,376 میشود.

همچنین اگر یکی از موارد زیر در شما صدق کند واجد شرایط مدیریت دارو درمانی خواهید بود:

طی 6 ماه اخیر مسکن های مخدر با دوز بالا دریافت کرده باشید; و

1. نسخه های این داروها توسط 3 نفر یا بیشتر تجویز شده و توسط 3 داروخانه یا بیشتر تحویل داده شده باشد، یا

2. نسخه های مسکن های مخدر توسط 5 نفر یا بیشتر تجویز شده باشند.

اگر بخواهید بخشی از این برنامه را انتخاب کنید، لطفا از خدمات مشتریان OneCare Connect در 1-855-705-8823
، 24 ساعته در روز، 7 روز هفته استفاده کنید. ما کارکنانی هستیم که به زبان خود صحبت می کنند. کاربران TDD/TTY می توانند با شماره تلفن رایگان در1-800-735-2929 تماس بگیرند.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • ما هنوز از طریق تلفنهای خدمات مشتریان، خدمات خود را به اعضا ارائه میکنیم و به دستورالعملها برای کاهش احتمال انتقال COVID-19 پایبند هستیم. ساختمان ما برای حضور ملاقات کنندگان بسته است.
 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.