OneCare Connect

آشناسازی اعضا جدید

عضو جدید OneCare Connectهستید؟

در جلسات آشناسازی اعضاء جدید شما در موارد زیر اطلاعاتی کسب میکنید:

 • مزایای شما
 • حقوق و مسئولیتها
 • چگونگی دریافت خدمات درمانی و دارو
 • چگونگی استفاده از منابع محلی
Document with arrow pointing down icon

آیا عضو جدید هستید؟ PDF آشناسازی اعضا جدید را دانلود کنید Download PDF Icon آشناسازی اعضا جدید، مزایا و چگونگی دسترسی به آنها را برای اعضا OneCare Connect توضیح میدهد.

اگر میخواهید ثبت نام کنید، پرسشی دارید یا میخواهید درخواست مترجم ارائه نمایید، لطفاً با بخش خدمات مشتریان CalOptima از طریق شماره تلفنهای ارائه شده در زیر تماس بگیرید.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  711TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • ما هنوز از طریق تلفنهای خدمات مشتریان، خدمات خود را به اعضا ارائه میکنیم و به دستورالعملها برای کاهش احتمال انتقال COVID-19 پایبند هستیم. ساختمان ما برای حضور ملاقات کنندگان بسته است.
 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.