OneCare Connect

مزایا

چگونه محصولات بدون نسخه(OTC) را سفارش دهید

به عنوان عضو برنامه CalOptima OneCare Connect Cal MediConnect ( برنامه مدیکر- مدیک اید)، شما از مزیت سفارش صدها کالای بدون نسخه مورد نیازتان برخوردار هستید. محصولات سفارش داده شده مستقیماً به آدرس شما ارسال میشود. شما یک کاتالوگ که محصولات OTC در آن فهرست شده اند دریافت میکنید.

سه راه آسان برای سفارش وجود دارد

Icon - Online

آنلاین

Icon - Call

بطور تلفنی

Icon - Mail

بطور پستی

* لطفاً به این لینک Disclaimer مراجعه نمایید، از طریق این لینک شما از وبسایت رسمی CalOptima خارج میشوید. امکان دارد قوانینی که در مورد استفاده از وبسایت رسمی CalOptima اعمال میشود، دروبسایتهای دیگراستفاده نشود. CalOptima وبسایتهای مرتبط را کنترل نمیکند و مسئول عملکرد یا محتوای آن نیست.

Document with arrow pointing down icon

کاتالوگ 2021 OCC OTC در این محل دانلود کنید Download PDF Icon کاتالوگ OTC اطلاعات بیشتری در مورد این مزایا به شما میدهد و فهرستی از محصولاتی که میتوانید سفارش دهید به شما ارائه میکند.

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  1-800-735-2929TDD/TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-800-960-9070
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • لطفاً در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخ دفتر ما مراجعه نمایید.
  احتیاجی به وقت قبلی نیست.
  دفتر ما در بعضی تعطیلات بسته است.
  آدرس ، نقشه

 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_21WEB001_2021_A (Accepted 10/4/2020)

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.