راهکارهایی برای فاصله گیری اجتماعی

رعایت فاصله اجتماعی به معنای گوشه گیری یا ایزوله اجتماعی نیست

شیوع پاندمی بیماری ویروسی کرونا 2019 (COVID-19) زندگی همه ما را دستخوش تغییر کرده. به علت COVID-19 ما باید فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنیم. فاصله گیری اجتماعی به معنای رعایت فاصله 6 فوت یا 2 متر از اشخاص میباشد. همچنین هنگامی که خارج از منزل هستید باید ماسک بپوشید.

فاصله گیری اجتماعی یکی از راههای پیشگیری از شیوع COVID-19 است. بسیاری از ما احساس استرس، اضطراب و درماندگی میکنیم. احساس افسردگی، حوصله سر رفتگی وتنهایی نیزپیش می آید. اما فاصله گیری اجتماعی به معنای ایزوله کردن کامل خود از اجتماع، خانواده ودوستان نیست.

در زمان فاصله گیری اجتماعی، از راهکارهای زیر برای تماسهای اجتماعی استفاده کنید:

  • راهنماییهای مقامات ایالتی ومحلی را دنبال کنید.
  • حتی اگر ماسک پوشیده اید، فاصله 6 فوت یا 2 متر بین خود و دیگران را رعایت نمایید.
  • به منظور تماس با افراد از تلفن، ایمیل، تکست تلفنی ورسانه های اجتماعی استفاده کنید.
  • به منظور دیدن دوستان وخانواده از گزینه های مکالمه تصویری مانند اسکایپ (Skype) یا فیس تایم (FaceTime) استفاده کنید.
  • روشهایی برای کمک به دیگران پیدا کنید، مثلاً از احوال همسایه ها خبردار شوید یا برای سالخوردگان غذا ببرید.
  • از درخواست کمک واهمه نداشته باشید.
  • به اشخاص اجازه دهید به شما کمک کنند.

ما در CalOptima متوجه ایم که اکنون، دوران سختی برای شما و خانواده تان است. اگر پرسشی در مورد خدمات روانی دارید، با تلفن سلامت رفتاری CalOptima ، به شماره 1-855-877-3885 طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید. کاربران TTY میتوانند با شماره رایگان 1-800-735-2929 تماس بگیرند. ما برای کمک به شما آماده ایم.

About Us
How To...
Careers
Latest News